Rodzaj studiów:

Studia Online

Tryb studiów:

online

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 NA KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W TRYBIE ONLINE NIE JEST OBECNIE PROWADZONA

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – OPIS KIERUNKU

  Stosunki międzynarodowe na poziomie licencjackim możesz studiować w Akademii Finansów i Biznesu Vistula także w trybie online.

  Jeśli interesuje cię polityka międzynarodowa i gospodarka światowa, a przy tym intensywnie pracujesz, opiekujesz się dziećmi lub mieszkasz poza granicami kraju, studia Stosunki międzynarodowe w trybie online są właśnie dla ciebie. 50 procent zajęć zrealizujesz przez Internet, 50 procent – w uczelni. Będziesz studiować w języku polskim i otrzymasz dyplom polskiej uczelni.

  W trakcie studiów dowiesz się, jak zmiany klimatyczne, migracje, rasizm, terroryzm, pogoń za dobrobytem i dostępem do surowców naturalnych wpływają na nasze życie.

  Dzięki zróżnicowanemu kształceniu obejmującemu różne dziedziny nauki (politologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, humanistyka) oraz rozwijaniu kompetencji miękkich odnajdziesz się na zróżnicowanym rynku pracy.

  W procesie nauczania kładziemy nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem, kryzysami oraz rosnącą rolą mediów cyfrowych, dzięki czemu kierunek ten jest szczególnie atrakcyjny dla pracowników służb mundurowych i administracji publicznej.

  W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Stosunki Międzynarodowe prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula zyskał najwyższą notę wśród wszystkich uczelni niepublicznych prowadzących takie studia w Polsce.

  Kierunek Stosunki międzynarodowe prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula posiada akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation). To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. Jej uzyskanie potwierdza spełnianie przez Vistulę wysokich międzynarodowych standardów w zakresie sprawnego funkcjonowania, wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych oraz dobrego poziomu dydaktyki. Dzięki akredytacji CEEMAN IQA rośnie rozpoznawalność marki i wartość dyplomu Uczelni Vistula w Polsce i za granicą. Studenci mają większe szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie, a absolwenci zyskują pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym.
 • O PROGRAMIE

  Program kierunku Stosunki Międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest unikalny w skali kraju. Bazuje nie tylko na wiedzy akademickiej, ale i doświadczeniu praktyków. Wśród wykładowców znajdują się byli dyplomaci i ministrowie zaangażowani w proces akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej.

  W trakcie studiów:

  • zdobędziesz obszerną wiedzę o procesach politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, zachodzących we współczesnym świecie;
  • osiągniesz wysokiej klasy kompetencje językowe;
  • zyskasz wiedzę z zakresu polityki międzynarodowej i dyplomacji, współczesnych konfliktów zbrojnych i międzynarodowych stosunków gospodarczych;
  • rozwiniesz umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji oraz analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w międzynarodowym otoczeniu polityczno- gospodarczym;
  • poznasz zasady komunikacji międzykulturowej.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Przygotowanie do wykonywania zawodu
  Interdyscyplinarna wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych, którą zdobędziesz od doświadczonych praktyków sprawi, że po ukończeniu studiów będziesz doskonale przygotowany do zawodu.

  Globalne możliwości
  Program oparty na solidnych podstawach pozwoli ci realizować się zawodowo nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Będziesz w stanie zastosować w praktyce wiedzę i doświadczenie zdobyte w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Specjalistyczna wiedza

  Decydując się na wybraną specjalizację, otrzymasz kompleksową i rzetelną wiedzę.

 • SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

  Program koncentruje się problemach bezpieczeństwa państwa w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym. Poznasz systemy bezpieczeństwa zbiorowego, strategie ochrony przed zagrożeniami oraz sposoby prognozowania niebezpieczeństw. Jest to świetny wybór dla osób, które chcą rozwijać karierę w charakterze analityka międzynarodowego lub zajmować się oceną czynników ryzyka w korporacjach.

 • Małgorzata Bonikowska

  dr Małgorzata Bonikowska

  Dr historii europejskiej, europeista, ekspert ds. Unii Europejskiej (członek Team Europe), prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl) i wydawca kwartalnika „THINKTANK” (www.think-tank.pl).

  Specjalizuje się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE, ze szczególnym uwzględnieniem polityki sąsiedztwa, europejskiej strategii globalnej i relacji UE-Azja. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), Akademii Teatralnej (historia kultury, dyplom z wyróżnieniem) i paryskiej Sorbony (historia), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, stypendium Fulbrighta).

  W latach 1995–1998 pracowała w TVP jako dziennikarz w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001-2007 roku była ekspertem a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii. W latach 2007-2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych.  Pracowała jako doradca m.in dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Minsterstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju.

  Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Komentuje sprawy europejskie i międzynarodowe w mediach polskich i zagranicznych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Joanna Burnos

  Przedsiębiorczyni. Specjalistka w zakresie dyplomacji, spraw międzynarodowych i przywództwa. Założycielka LEADERIS Institute. Wykładowczyni akademicka.
  Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz European Women’s Academy w Brukseli. Stypendystka Solvay Brussels School of Economics and Management przy Wolnym Uniwersytecie w Brukseli.
  Członkini Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Stowarzyszenia Nowoczesna Kobieta a także Rady Doradczej The Alliance of Her.
  Prelegentka i moderatorka licznych konferencji krajowych i zagranicznych w zakresie kobiecego przywództwa oraz spraw międzynarodowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Przemysław Piotr Damski2

  dr Przemysław Piotr Damski

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej od 2013 r. (Uniwersytet Łódzki). Dwukrotny stypendysta Roosevelt Insitute for American Studies (Middelburg, Holandia). Prowadził badania w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych Comenius CoDec “Colonisation and Decolonisation in National History Cultures and Memory Politics in European Perspective” (Giesen Universität, 2014) oraz EUnderground (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, 2019).

  Od 2013 r. związany z Akademią Finansów i Biznesu Vistula. Od 2015 adiunkt w AFiBV, w latach 2018-2021 Dyrektor Programu Kształcenia Stosunki Międzynarodowe.

  Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych w XIX i XX w. Publikował w m.in. w “Dziejach Najnowszych”, “Klio” oraz “Sprawach Międzynarodowych”. Autor książki “Najbliższe narody”. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901-1909).

  Członek British International History Group.

  W przeszłości komentował problemy historyczne i współczesne zagadnienia międzynarodowe w mediach („Polska. The Times”, „Polskie Radio 24”, „TokFM”, „TVN24” etc.)

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Anna Grzywacz

  dr Anna Grzywacz

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia (specjalizacja wschodnioazjatycka) w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; odbyła stypendia naukowe w University of Nottingham (2012-2013) i Xiamen University (2015-2016); uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. w Chinach, Gruzji i Słowenii; specjalistka z zakresu stosunków międzynarodowych w Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kulturowych i społecznych, polityki zagranicznej Indonezji i Singapuru oraz kulturowych aspektów poznania regionu; autorka prac nt. Timoru Wschodniego oraz Indonezji.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Prof. Wawrzyniec Konarski

  dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. AFiB Vistula

  Profesor nadzwyczajny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, uprzednio w UJ, SWPS i UW; badacz zagadnień etnokulturowych i polityczno-ustrojowych w systemach demokratycznych i autorytarnych oraz wybranej problematyki w ramach najnowszej historii politycznej, a także etnopolityki, w tym nacjonalizmów i regionalizmów na tle nowożytnej perspektywy historycznej; uczestnik ponad 200 konferencji, seminariów i paneli krajowych, i międzynarodowych oraz wykładowca gościnny w kilkudziesięciu uczelniach i instytucjach edukacyjnych w Polsce oraz w Albanii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, a także w Chile, KRLD i USA; członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Komitetu Prognoz PAN „Polska w XXI wieku” (w latach 2003-2012), Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (w latach 2007-2010 – wiceprezes Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim (od 30 stycznia 2012 – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego), International Political Science Association; komentator polityczny w mediach polskich oraz w obu Amerykach i Azji; autor ponad 200 publikacji w obszarze nauk politycznych, kulturoznawstwa, medioznawstwa i stosunków międzynarodowych (opublikowanych po polsku, angielsku, chorwacku, fińsku, japońsku, niemiecku, rosyjsku, słowacku i ukraińsku), m. in.: A Legacy of Hatred. On the Conflict in Northern Ireland (1991), Nieprzejednani. Rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej (1991), A Predominant Party System. The Case of Ireland (1994), Pragmatycy i idealiści. Rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku (2001), System konstytucyjny Irlandii (2005), Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów (współautor i współredaktor, 2006), Niemcy-Polska. Coraz bliżej: Perspektywa polskich i niemieckich studentów, (współautor i redaktor, 2007), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce (współautor i współredaktor, 2011), Politolog o polityce. Wywiady, komentarze, opinie i ekspertyzy (2008-2014) (2014), Partyzanci doktrynerzy terroryści. Chronologiczne studium fenomenu Irlandzkiej Armii Republikańskiej (2019).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Wojciech Kostecki

  dr hab. Wojciech Kostecki prof. AFiB Vistula

  Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; autor wielu publikacji naukowych na temat współczesnych zagadnień międzynarodowych, problematyki bezpieczeństwa, mediów, konfliktów oraz teorii polityki, a także wiedzy o Stanach Zjednoczonych; w latach 2007-2011 przewodniczący Zespołu ds. stanu zagrożeń społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN; uczestnik krajowych (NCN) oraz międzynarodowych programów badawczych (m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Kopenhaskim, w Berghof Research Center); członek European International Studies Association i uczestnik Global Security Fellows Initiative; od 2018 r. członek Komitetu Zarządzającego programu COST pod nazwą “EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations”.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Agnieszka Legucka

  dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula

  Prof. dr hab. nauk o bezpieczeństwie od 2014 r. Analityczka w programie wschodnim w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), gdzie zajmuje się polityką wewnętrzną i zagraniczną Federacji Rosyjskiej, stosunkami NATO-Rosja, konfliktami i zagrożeniami hybrydowymi oraz rosyjską dezinformacją. W latach 2015-2016 rektor ds. studenckich Akademii Obrony Narodowej, wieloletnia trener programu SESNE, w ramach pomocy rozwojowej MSZ skierowanego do państw po konfliktach zbrojnych.
  Zastępczyni Redaktora Naczelnego czasopisma „Sprawy Międzynarodowe”. Ukończyła kierunek stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz specjalistyczne Studia Wschodnie w Studium Europy Wschodniej UW. Otrzymała trzy medale za zasługi dla obronności kraju. W latach 2018-2021 realizowała projekt badawczy w ramach Horison2020 pt. EU-LISTCO (Europe’s External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders), no. 769886.
  W działalności naukowej zajmuje się badaniami z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej i wewnętrznej Rosji, dezinformacji.
  Jest autorką ok. 100 publikacji naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej państw

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Janusz Mrowiec

  dr Janusz Mrowiec

  Urzędnik państwowy dyrektor gabinetu w Prezydenturze RP, dyplomata, ambasador tytularny, doktor nauk humanistycznych w obszarze stosunków międzynarodowych. Przedstawiciel Polski na międzynarodowych konferencjach m. in. w Zgromadzeniach Organizacji Jedności Afrykańskiej Unii Afrykańskiej, w Radach Ligi Państw Arabskich oraz w szczytach Organizacji Współpracy Islamskiej i Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, były Ambasador RP w Senegalu, Mali, Gwinei, Gwinei Bissau, Wyspach Zielonego Przylądka, Gambii i Algierii, konsultant UNESCO. Wieloletni wykładowca SGH, prorektor WSKiMS, aktualnie Profesor AFiB Vistula. Współautor licznych dokumentów rządowych dotyczących służby zagranicznej oraz strategii polityki RP w stosunku do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Autor ponad stu ekspertyz i publikacji na temat teorii stosunków międzynarodowych, relacji bilateralnych RP z krajami arabskimi, sytuacji wewnętrznej świata arabskiego, terroryzmu. Z racji zajmowanych stanowisk członek licznych delegacji rządowych. Przedmiotem działalności naukowej są powyższe zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem teorii relacji międzynarodowych, sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, bilateralnych stosunków RP z krajami arabskimi, problemów migracji i terroryzmu.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Dr Bartłomiej E. Nowak - Uczelnia Vistula

  dr Bartłomiej E. Nowak

  Politolog, dr nauk ekonomicznych, prezes Grupy Uczelni Vistula. Był szefem Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula (2014-2017) i dyrektorem wykonawczym Centrum Stosunków Międzynarodowych (2010-2013). Stypendysta European University Institute we Florencji (2018), Transatlantic Academy w Waszyngtonie (2013-2014), a także Carnegie Council for Ethics in International Affairs (tzw. non-resident 2014-2017). W przeszłości pełnił również funkcje wykonawcze i doradcze w Parlamencie Europejskim (Bruksela-Strasburg, 2004-2009) oraz Konwencie ds. Przyszłości Europy (Bruksela, 2002-2003). Przed przystąpieniem Polski do UE był współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Inicjatywy „TAK w Referendum” (2002-2003), a także Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2002-2004).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Agata Włodkowska-Bagan

  dr hab. Agata Włodkowska prof. AfiB Vistula

  Dyrektorka programu dydaktycznego Stosunki Międzynarodowe. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014). Prowadzi badania z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej Polski oraz teorii stosunków międzynarodowych, a także problematyki gender w stosunkach międzynarodowych. Koordynatorka projektu: Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy (http://kobietywpolitologii.pl). Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Założycielka i członkini „Sekcji stosunków międzynarodowych” oraz „Sekcji badań nad polityką tożsamości płciowych (Gender & Queer Politics)”. Autorka wielu publikacji.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Stosunki międzynarodowe pozwoli ci z sukcesem rozwijać karierę w wybranych obszarze.

  Przekonaj się, że Vistula jest uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Stosunki międzynarodowe.

  Program studiów został zaprojektowany tak, by jak najlepiej przygotować cię do przyszłej kariery.

  Możliwości pracy:

  • administracja centralna i lokalna;
  • instytucje analityczne;
  • media;
  • korporacje;
  • organizacje i instytucje międzynarodowe;
  • organizacje pozarządowe;
  • firmy działające na rynkach międzynarodowych;
  • służby dyplomatyczne;
  • agencje reklamowe i PR.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia online 400 zł 5 000 zł 2 700 zł 580 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia online 120 € 1 450 € 775 €

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close