Rodzaj studiów:

Studia Online

Tryb studiów:

niestacjonarne/online

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Masz głowę pełną pomysłów, ambicję i chcesz pracować w biznesie w Polsce lub za granicą? Jeżeli tak, Zarządzanie (studia magisterskie) jest kierunkiem dla Ciebie!
  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula zdobędziesz wiedzę i kompetencje, nauczysz się właściwych postaw, dzięki którym otworzy się przed Tobą wiele nowych, globalnych możliwości.
  Filozofia kształcenia AFiB Vistuli opiera się na modelu koncentracji na studencie. Wykorzystuje ona mechanizm nieustającego dialogu edukacyjnego mającego na celu przygotowanie przyszłych absolwentów do wyzwań współczesnego biznesu w Polsce, Europie i na świecie.
  Nadrzędnym celem programów zarządzania w AFIB Vistula jest budowa solidnego fundamentu składającego się z kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) wymaganych na globalnym i lokalnym rynku pracy oraz umożliwienie każdemu studentowi stworzenie unikalnego profilu poprzez dobór studiowanych treści do jego indywidualnych zainteresowań. Dzięki temu, po ukończeniu programu będziesz przygotowany nie tylko do podjęcia pracy, ale także do samodzielnego planowania i realizowania własnego rozwoju.

  Kierunek Zarządzanie prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula posiada akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation). To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. Jej uzyskanie potwierdza spełnianie przez Vistulę wysokich międzynarodowych standardów w zakresie sprawnego funkcjonowania, wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych oraz dobrego poziomu dydaktyki. Dzięki akredytacji CEEMAN IQA rośnie rozpoznawalność marki i wartość dyplomu Uczelni Vistula w Polsce i za granicą. Studenci mają większe szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie, a absolwenci zyskują pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym.
 • O PROGRAMIE
  Zarządzanie (studia magisterskie) to dwuletni program, którego celem jest przekazanie studentom wiedzy  z zakresu międzynarodowych standardów w zarządzaniu organizacjami biznesowymi. Jeżeli myślisz o prowadzeniu własnego biznesu lub czujesz w sobie potencjał lidera, studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie są właśnie dla Ciebie!

  Nasze programy studiów to unikalne i optymalne połączenie przedmiotów podstawowych, stanowiących fundament dla programu zarządzania, ogólnoakademickich – rozwijających kluczowe kompetencje dla współczesnego biznesu oraz specjalistycznych, skoncentrowanych na aktualnej i praktycznej wiedzy oraz umiejętnościach w obszarze wybranej przez studenta specjalności.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA ZARZĄDZANIA

  Globalne możliwości
  Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie zdobędziesz umiejętności, które pozwolą odnieść zawodowy sukces również na globalnym rynku pracy. Na zajęciach są omawiane problemy w aspekcie międzynarodowym, dzięki czemu zyskasz nowe perspektywy.

  Biznesowe podejście
  Poznasz sposoby na skuteczne poruszanie się w świecie biznesu. Nauczysz się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Dowiesz się, nie tylko jak opracowywać plany, ale jak je wdrażać, aby były realizowane spójnie z przyjętą strategią.

  Umiejętne zarządzanie
  Nauczysz się zarządzać nie tylko kapitałem, czasem i umiejętnościami ludzi, ale także projektami. Będziesz w stanie zrealizować projekt od początku do końca, a także zarządzać całymi zespołami ludzi.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Współczesne koncepcje zarządzania
   • Zarządzanie kapitałem ludzkim
   • Zarządzanie marketingiem
   • Ekonomia menedżerska
   • Innowacje i przedsiębiorczość w biznesie
   • Etyka w zarządzaniu
   • Międzynarodowe prawo gospodarcze
   • Standardy sprawozdawczości finansowej
   • Rachunkowość zarządcza
   • Wnioskowanie statystyczne
   • Seminarium dyplomowe magisterskie
   • Język obcy
 • SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM
  Jeśli chcesz założyć własną firmę, zarządzać firmą rodzinną lub innym przedsiębiorstwem, ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.
  Program specjalności obejmuje kluczowe zagadnienia aktywności biznesowej w ujęciu międzynarodowym. Po zakończeniu programu będziesz potrafił/potrafiła rozwiązywać międzynarodowe problemy biznesowe, podejmować decyzje na poziomie operacyjnym i strategicznym, a także zarządzać ryzykiem związanym z prowadzeniem międzynarodowej działalności (zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej).
  W ramach przedmiotów specjalistycznych nauczymy Cię opracowywać efektywne strategie i plany biznesowe, pokażemy Ci jak wprowadzać firmę na rynki międzynarodowe oraz pozyskiwać najlepszych pracowników i skutecznie budować ich zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym
   • Międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
   • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
   • Zarządzanie procesami w organizacji
   • Zarządzanie strategiczne
 • mgr Iwona Berlińska-Konopka

  Ekonomistka; uczestniczka szkolenia dotyczącego zastosowania nowych technologii w dydaktyce na Universidade Aberta w Lizbonie (Portugalia). Wykładowca na studiach I i II stopnia w systemie tradycyjnym oraz mobilnym. Specjalizuje się w zarządzaniu marketingowym, marketingu globalnym i komunikacji marketingowej. Współautorka podręcznika akademickiego „Marketing globalny” dla studentów Polish Open University oraz autorka wielu materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w obszarze marketingu.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Pierre Dechamps

  Posiada dyplom inżyniera elektromechanicznego Uniwersytetu w Liège, tytuł magistra nauk ścisłych Uniwersytetu Cranfield oraz doktorat z Uniwersytetu w Liège. Pracował przez 5 lat jako asystent na Uniwersytecie Liège w dziale energetyki. Następnie dołączył do Cockerill Mechanical Industries, jednego z czołowych światowych producentów kotłów odzysknicowych dla elektrowni, gdzie objął stanowisko Kierownika Działu R&D Engineering.

  W latach 1998-2007 pracował w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Komisji Europejskiej jako specjalista ds. projektów czystych technologii węglowych, a później wychwytywania i sekwestracji CO2.

  W latach 2008-2015 był członkiem Biura Doradców ds. Polityki Europejskiej przy Przewodniczącym Komisji ds. energii, zmian klimatu i środowiska.

  W latach 2015-2019 Pierre był odpowiedzialny za długoterminowe ścieżki dekarbonizacji w DG ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej.

  Pierre Dechamps jest obecnie starszym doradcą w FTI Consulting oraz członkiem zespołu ds. energii i zasobów naturalnych.

  Oprócz swojej roli FTI, ma kilka zobowiązań dydaktycznych w instytucjach szkolnictwa wyższego w całej Europie w zakresie energii, klimatu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w Cranfield University, Ecole des Mines de Paris, IFP School, SciencesPo Paris oraz w Uczelni Vistula w Warszawie, wszystkie na poziomie magisterskim i/lub o charakterze ciągłego rozwoju zawodowego.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Maria Gasińska

  Prorektor ds. Studenckich. Tytuł magistra i stopień naukowy doktora otrzymała w SGPiS (obecnie SGH); brała udział w ponad 20 projektach badawczych (indywidualnych i zespołowych), w tym 8 finansowanych ze środków UE (polityka społeczna, ubezpieczenia, rynek pracy, warunki pracy i ergonomia); autorka ok. 80 publikacji z zakresu polityki społecznej i socjalnej, rynków pracy, warunków pracy, ergonomii, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń w zarzadzaniu ryzykiem; autorka i współautorka 20 raportów z zakresu badań o zasięgu krajowym i międzynarodowym; uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009 r.).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Prof. dr hab. Janusz Gudowski

  Prof. dr hab. nauk ekonomicznych od 2000 r. Były stypendysta w Indian Agricultural Research Institute, Institute for National Planning (Cairo) i Ankara University. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kierował Podyplomowym Studium dla Krajów Rozwijających się. Konsultant Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kierował interdyscyplinarnymi badania na temat dostosowań do gospodarki rynkowej w Egipcie, Turcji, Jemenie i na Ukrainie. Jest autorem ok. 200 publikacji naukowych z zakresu ekonomii i stosunków międzynarodowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Zygmunt Janiec

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował nauki polityczne i zarządzanie. Rok po ukończeniu studiów doskonalił język angielski w Central School of English w Londynie (rok akademicki 1974/75). W 1994 r. uczestniczył w prestiżowym szkoleniu młodych przedsiębiorców i polityków z Europy Centralne w Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, Belgii (organy Unii Europejskiej, dowództwo wojsk NATO w Europie) i Czechach. Ukończył szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
  W długoletniej karierze zawodowej łączył pracę naukowo-dydaktyczną z działalnością w sferze gospodarczej. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim (asystent stażysta), SGGW (asystent i adiunkt) i w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (adiunkt). Przez wiele lat był prezesem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PLON w Warszawie (1985-1995). W Sejmie RP zajmował się ustawodawstwem gospodarczym i organizacją kontaktów międzynarodowych parlamentarzystów. Dwukrotnie reprezentował polskie interesy gospodarcze za granicą. Kierował Biurem Radcy Handlowego w Kuwejcie (kompetencje terytorialne- Kuwejt, Arabia Saudyjska, Oman i Bahrajn) i Wydziałem Ekonomiczno- Handlowym Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles. W latach 2000-2003 dyrektor generalny Izby Inwestorów Zagranicznych w Polsce. Przed wyjazdem do Los Angeles członek Rady Nadzorczej Zespołu Uzdrowisk Krakowskich.
  Aktywnie wspierał starania o uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej (udział w konferencjach międzynarodowych, w spotkaniach dyskusyjnych z wysokimi urzędnikami Unii Europejskiej i europarlamentarzystami, wypowiedzi dla mediów). Członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej do spraw Środowisk Gospodarczych.
  Dwukrotnie otrzymał nagrodę pierwszego stopnia rektorów SGGW i SGH. Prowadził wykłady w Słowenii, Turcji, Szwecji i Holandii.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Dr Hab. Elżbieta Jędrych - Uczelnia Vistula

  dr hab. Elżbieta Jędrych prof. AFiB Vistula

  Dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie Zarządzanie. Od 2020 roku Prorektor ds. Kształcenia i Internacjonalizacji i Dyrektor Centrum Naukowo – Badawczego w AFiB. Od 2014 r. Dyrektor Instytutu Zarządzania.
  Były wykładowca University of Economics Prague, The Faculty of Business Administration oraz Monash University, Prato Centre, Business and Economics, Milano. Autorka ponad 120 publikacji naukowych i ekspertyz nt. zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w problematyce zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym, zarządzania rozwojem pracowników, motywowania i wynagradzania, społecznej odpowiedzialności w procesach kadrowych, innowacji społecznych w organizacjach oraz kierowania zespołami pracowniczymi. Realizowała granty i projekty badawcze dotyczące strategii inwestowania w kapitał ludzki i społeczny, absorpcji innowacji personalnych w organizacjach oraz podnoszenia konkurencyjności organizacji przez rozwój kapitału intelektualnego.
  Wypromowała 5 doktorów w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
  Ostatnie publikacje:
  Jędrych E. Kapitał społeczny. Ukryty potencjał organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2021.
  Jędrych E., Rzepka A., Olesiński Z. (red.). Self-Management, Entrepreneurial Culture, and Economy 4.0 A Contemporary Approach to Organizational Theory Development. Routledge, New York, 2021.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Magdalena Kaczkowska-Serafińska

  dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (praca doktorska nt. czynników determinujących satysfakcję z pracy pracowników w różnych krajach Europy – wyróżniona praca doktorska poświęcona tematyce satysfakcji pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

  Posiada doświadczenie jako Koordynator ds. współpracy z zagranicą w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, HR Manager Grupy Uczelni Vistula, trener biznesu, konsultantka HR, wykładowca, coach. Doświadczenie zawodowe zdobyła w strukturach biznesowych zarządzając kilkunastoosobowym zespołem oraz współpracując ze środowiskami biznesu i nauki. Wpisana do bazy Ministerstwa Skarbu Państwa jako rekomendowana kandydatka na Członka Rad Nadzorczych i Zarządów. Brała udział w międzynarodowych projektach przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Fundusz Wyszehradzki. Autorka publikacji naukowych, dotyczących obszaru wieloaspektowego zarządzania pracownikami z pokolenia Y w ujęciu międzykulturowym. Wyniki jej badań międzykulturowych zostały zaprezentowane podczas międzynarodowych konferencji naukowych w Nowym Jorku i Chicago.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Agnieszka Knap-Stefaniuk

  dr Agnieszka Knap-Stefaniuk

  Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Posiada dyplom MBA Thames Valley University, ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była członkiem PKA (Zespół ds. Kierunków Ekonomicznych) oraz Kolegium Rektorskiego i Rady Dydaktyczno-Naukowej Polish Open University. Otrzymała Nagrody Rektorskie [POU] – Pracownik Dydaktyczny Roku 2006, 2007 oraz za osiągnięcia w 2011 r. Prowadziła szkolenia i projekty konsultingowe m.in. dla takich firm, jak: Lexmark, Galeco,  Biprocemwap, Capgemini. Współpracowała z firmami doradczo-konsultingowymi, m.in. Otawa Group, Combidata Poland i PwC. Brała udział jako trener i konsultant w licznych projektach unijnych dotyczących problematyki zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania współczesną firmą. Prowadziła wykłady i prezentacje na m.in. na Ogólnopolskim Kongresie „Personelu i Zarządzania”, Ogólnopolskim Kongresie „Pierwsze Kadry Rzeczpospolitej” i Forum HR. Była współorganizatorką i Przewodniczącą Kapituły trzech edycji Małopolskiego Turnieju Przedsiębiorczości. W latach 2007-2015 Dziekan Oddziału Małopolskiego Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University. Od lutego 2015 r. do stycznia 2017 r. – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Wykłada na uczelniach zagranicznych (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Czechy, Ukraina, Litwa). Przez wiele lat prowadziła zajęcia na studiach Executive MBA oraz Msc. Ma na swoim koncie liczne publikacje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce i za granicą.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Elżbieta Kopciuszewska

  dr inż. Elżbieta Kopciuszewska

  Dziekan Wydziału Sztuki, Techniki i Komunikacji. Autorka ponad 90 publikacji, laureatka nagród za zasługi dla rozwoju naukowego, edukacyjnego i organizacyjnego za cykl publikacji z zakresu doskonalenia zarządzania jakością; współorganizatorka i organizatorka konferencji, uczestniczka wielu projektów, np. „Model ZASAD etycznej pracy dla uczelni w Polsce i Europie dla kształcenia przyszłych menedżerów”; promotor ponad 160 inżynierów, licencjatów i magistrów; wyróżniona w plebiscycie na pracownika roku 2017 Grupy Uczelni Vistula.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Marta Kozak-Gołębiowska

  Instructional designer, learning designer. Od 2006 r. związana z branżą szkoleń e-learning. Brała udział w tworzeniu szkoleń dla dużych organizacji, takich jak PKN ORLEN, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ARiMR, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Pracowała w ogólnopolskich projektach e-learningowych, np. Akademia PARP. Uczestniczyła w tworzeniu pierwszego polskiego portalu MOOC – Polski MOOC, w projekcie realizowanym przez Fundację Młodej Nauki. W Akademii Finansów i Biznesu Vistula wraz z zespołem wykładowców oraz specjalistów e-learning prowadzi studia online oraz zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych. Prowadzi także tradycyjne zajęcia dla studentów z zakresu komunikacji oraz kompetencji miękkich.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Artur Kwasek

  Pochodzi z Łowicza. Tu się urodził, wychował, chodził do szkoły podstawowej i średniej. Studia wyższe rozpoczął w 1987 r. na wydziale Spółdzielczo-Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której w 1992 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 2004-2008 otworzył, napisał i obronił doktorat z ekonomii w zakresie z nauk o zarządzaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, pisząc dysertację pt. Efektywnościowe modele zarządzania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

  Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1994 r. w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University w Warszawie, w której przez 20 lat przeszedł wszystkie szczeble i stopnie kariery akademickiej, od asystenta do dziekana. Tu poznał: metodykę otwartego i aktywnego kształcenia (open and active learning), konieczność łącznia nauki i praktyki biznesu, zajęcia warsztatowe, standardy naukowe i akademickie oparte na najlepszych światowych wzorcach, afiliację i walidację programów przez brytyjskie uniwersytety Thames Valley University i Oxford Brookes University. Po włączeniu uczelni POU w struktury Grupy Uczelni VISTULA, kontynuuje pracę zawodową na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Instytucie Zarządzania, na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Akademii Finansów i Biznesu.

  Od 2018 r. jest współorganizatorem i koordynatorem pierwszych w Polsce studiów doktoranckich dla menadżerów ochrony zdrowia realizowanych w ramach projektu NCBR (InterDoktorMen), na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Projekt ten realizowany jest pod kierownictwem prof. Michała Marczaka (www.doktoranckiestudia.pl).

  Prowadzi zajęcia dla UTH w Warszawie i WSB w Warszawie.

  Prywatnie zajmuje się podróżami, nurkowaniem, sadzeniem lasów, zakłada arboretum.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Magdalena Łużniak-Piecha

  Psycholog społeczny. Pracuje naukowo i szkoleniowo, zajmuje się budowaniem kultur organizacyjnych. Autorka podręczników i wielu publikacji popularyzatorskich.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Adam Marszewski

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – wydział pedagogii – Anglistyka. Absolwent studiów językowych w Los Angeles. Absolwent Studium Ekonomicznego w Warszawie – wydział Finanse i rachunkowość. Absolwent podyplomowych studiów dla Kadry Kierowniczej w Duesseldorfie „Creative Marketing” w języku niemieckim.
  Pracownik PHZ 'UNIVERSAL” – obsługa dokumentowo – handlowa kontraktów handlowych.
  Pracownik Centrali Importowo Exportowej 'Impexmetal” – obsługa kontraktów na giełdzie londyńskiej
  oraz realizacja kontraktów sportowych. Doradztwo dla firm niemieckich wchodzących na rynek polski.
  Pracownik Sejmu RP. Wykładowca na kilku uczelniach wyższych, w tym Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Krzysztof Nowakowski

  dr Krzysztof R. Nowakowski

  Ukończył studia w zakresie socjologii w 1995 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; w 1996 roku uzyskał stypendium International Research & Exchanges Board, amerykańskiej organizacji zajmującej się wspieraniem przemian demokratycznych w krajach Europy Środkowej; staż oraz nowe doświadczenia dydaktyczne zdobyte podczas pobytów w Cornell University (School of Industrial and Labor Relations – USA) oraz Katholieke Universiteit Leuven (Belgia – 1997) i Rutgers University (Human Resource Department, USA – 1999), przyczyniły się do przygotowania dysertacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i obrony pracy doktorskiej w 2002 roku (Uniwersytet Warszawski).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  prof. dr hab. Zbigniew Olesiński

  Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał stopień doktora nauk politycznych (1979) oraz stopień doktora habilitowanego nauk społecznych (1991). W 2014 roku otrzymał tytuł profesora ekonomii. Jego badania koncentrują się na współpracy międzyorganizacyjnej, międzyorganizacyjnych sieciach i klastrach w Polsce i Europie, miękkich czynnikach zarządzania, zwinnych przedsiębiorstwach, samorządności i turkusowych organizacjach. Autor i współautor 14 książek i 201 artykułów, był kierownikiem 4 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz kierownikiem 2 projektów finansowanych przez Unię Europejską. Od 2007 roku jest profesorem w Uczelni Vistula. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002) oraz srebrnym medalem „Zasłużony kulturze – Gloria Artis” (2005).
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Marlena Plebańska

  Prekursorka polskiej e-edukacji, specjalizujący się w zarządzaniu wiedzą, e-learningu i Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Instytutu Szkolnictwa Wyższego Północno-Wschodnia Walii oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ekspertka w zakresie nauczania na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Liderka polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspiratorka, projektantka i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach i organizacjach pozarządowych. Liderka i konsultantka projektów edukacyjnych i e-learningowych. Aktywna trenerka i wykładowca. Pracownik naukowy Uczelni Vistula.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Anna Rekawek

  mgr Anna Rękawek

  Zastępca kierownika programu kształcenia Zarządzanie. Doradca zawodowy w Dziale Karier i Praktyk; nauczycielka o ogromnym doświadczeniu; specjalistka w zakresie tworzenia warunków do uczenia się i wspierania ludzi w rozwoju, trener biznesu Instytutu Talentów FlashPoint (certyfikacja ALK); trener rozwoju osobistego (certyfikacja FRIS); była redaktor naczelna miesięcznika kierowniczej kadry oświatowej „Dyrektor Szkoły” oraz dyrektor Warszawskiego Ośrodka Metodycznego (1990-2000); właścicielka firmy szkoleniowej; autorka poradników i artykułów o tematyce edukacyjnej.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Krzysztof Rybiński

  Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński

  Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych; pracę habilitacyjną obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; w 2021 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse; pracował jako informatyk w Japonii, następnie jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW; był konsultantem Banku Światowego, Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego oraz dyrektorem administracyjnym w Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej; w latach 1997-2004 główny ekonomista i dyrektor zarządzający w trzech bankach komercyjnych (ING, BZ WBK i BPH); wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (2004-2008); członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego UE (2007-2008); członek Polskiego Urzędu Nadzoru Finansowego; zastępca gubernatora Banku Światowego w Polsce (2007-2008); członek rad nadzorczych kilku spółek sektora finansowego (2008-2009) oraz partner w Ernst & Young Poland (2008-2010); w latach 2010-2015 był rektorem Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a w latach 2015-2018 rektorem Uniwersytetu Narxoz w Kazachstanie; autor wielu publikacji naukowych i prasowych w zakresie ekonomii i finansów; w 2000 r. uznany przez dziennik „Rzeczpospolita” za najlepszego ekonomistę rynków finansowych w Polsce; w międzynarodowych rankingach kilkakrotnie plasowal się w czołówce ekonomistów zajmujących się regionem Europy Środkowo-Wschodniej; w 2012 w ankiecie przeprowadzonej wśród polskich liderów biznesu został uznany za najbardziej wpływowego polskiego ekonomistę; laureat nagrody Champion CEEMAN w kategorii Zarządzanie Instytucjami, za skuteczne i szybkie reformy na Uniwersytecie Narxoz; od kilku lat zajmuje się zastosowaniami sztucznej inteligencji w nauce i biznesie. Opublikował wiele prac w tej dziedzinie w wysoko-punktowanych czasopismach naukowych (lista dostępna pod adresem: https://cutt.ly/EE0p4gl). Obecnie realizowane projekty badawcze obejmują wykorzystanie modeli przetwarzania języka naturalnego (NLP) i ekonometrycznych do pomiaru wiarygodności organizacji międzynarodowych, oceny stopnia wolności mediów w krajach post-socjalistycznych, zaawansowanej analizy opinii klientów firm, pomiaru jakości kształcenia na uczelniach wyższych, pomiaru niepewności ekonomicznej i politycznej i ich wpływu na koniunkturę gospodarczą, prognozowania kursów akcji. Wykładane przedmioty to Data science, Machine learning i Natural language processing, w językach R i Python.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Anna Sabat

  Uzyskała stopień doktora w zakresie zarządzania, od ponad 10-u lat specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw, ma za sobą ponad 10 000 godzin szkoleń i doradztwa dla klientów B2B. Dzięki najwyższej jakości realizowanych projektów, ponad 90% jej kolejnych projektów opierało się na referencjach. Umiejętność tworzenia skutecznych strategii biznesowych łączy z rozwiniętymi umiejętnościami w zakresie szkoleń i wdrażania. Specjalizuje się w organizacji pracy działu, restrukturyzacji, analizie sprzedaży, obsłudze klienta i procesach marketingowych, w celu rekomendowania działań optymalizacyjnych; lubi wyzwania związane ze wspieraniem rozwoju biznesu.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Piotr Wiench

  Uzyskał stopień doktora socjologii. Jest autorem licznych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi i projektami, transformacji cyfrowej oraz innowacjach społecznych w organizacjach. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Zarządzania Akademii Finansów i Biznesu Vistula, od 2004 roku jest również ekspertem Komisji Europejskiej, w szczególności Programu Erasmus. Uczestniczył w europejskich projektach badawczych: m.in. projekt CREEN, badania nad rozprzestrzenianiem się kreacjonizmu przez pryzmat teorii systemu złożonego, prowadzony przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, 2007; finansowany przez Euratom projekt EFDA: „Jakość komunikacji i zrozumienie technologii syntezy jądrowej: quasi-eksperymentalne badanie wpływu formułowania wiadomości na zmianę postawy”. Był szefem zespołu krajowego konsorcjum 6. Programu Ramowego: „Społeczeństwo i Styl Życia” (2006-2008).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Anna Wisniewska

  dr Anna Maria Wiśniewska

  Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula; certyfikowany audytor wewnętrzny; od 2014 roku wykładowca AFIBV oraz SGTIR na studiach I i II stopnia; od 2015 roku Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych; autorka publikacji dotyczących zarządzania wiekiem i etyki w organizacjach oraz finansowania MSP, jak również zarządzania w turystyce medycznej.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Studia na kierunku Zarządzanie zaprojektowano z myślą o tym, by nauczyć Cię usprawniać procesy, pracę zespołów i całych organizacji. Staniesz się ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie i to w wymiarze międzynarodowym. Do tego, dzięki studium przypadków oraz doświadczeniu wyspecjalizowanej kadrze, dowiesz się, jak przełożyć wiedzę na praktyczne umiejętności i sukces na polu zawodowym.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Zarządzanie.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA ZARZĄDZANIA

  Globalne możliwości
  Kierunek Zarządzanie, szczególnie na poziomie magisterskim, nastawiony jest na przekazywanie wiedzy dotyczącej międzynarodowego świata biznesu. Dowiesz się, jak sprawnie zarządzać organizacjami, które funkcjonują w wymiarze globalnym.

  Biznesowe podejście
  Wykładowcy na Akademii Finansów i Biznesu Vistula to wieloletni praktycy i renomowani w świecie biznesu eksperci. Przekażą Ci wiedzę popartą doświadczeniem, dzięki czemu będziesz świetnie przygotowany do pracy w najlepszych firmach.

  Umiejętne zarządzanie
  Nauczysz się zarządzać kapitałem, czasem i umiejętnościami ludzi w globalnej firmie. Będziesz w stanie od początku do końca zrealizować skomplikowane, międzynarodowe projekty, a także zarządzać zespołami ludzi z różnych kultur. Na studiach magisterskich zdobędziesz te kompetencje na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

  Studia online
  Studia w trybie online oferowane przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula to wyjątkowa możliwość na rynku edukacyjnym. Dzięki niej możesz swobodnie rozwijać się, pracować, wykonywać swoje obowiązki i jednocześnie zdobywać wyższe wykształcenie. Gdziekolwiek jesteś, o dowolnej porze dnia i nocy – to Ty decydujesz kiedy zrealizować aż 50% swoich zajęć.

  Po ukończeniu studiów na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym będziesz mógł podjąć pracę kierownika/menedżera w:

  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
  • korporacjach międzynarodowych
  • administracji publicznej
  • organizacjach pozarządowych (NGO), oraz

  na stanowiskach:

  • Dyrektor działu
  • Dyrektor oddziału
  • Dyrektor administracyjny
  • Dyrektor regionalny
  • Dyrektor operacyjny
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia online 400 zł 6 000 zł 3 200 zł 680 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia online 120 € 1 450 € 775 €

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close