Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Rekrutacja październik 2022

  Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego – X edycja

  OPIS KIERUNKU

  W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczną i ekonomiczną jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania nauką języka polskiego jako obcego lub drugiego. Rośnie liczba obcokrajowców przybywających do Polski w związku z pracą, zamieszkujących Polskę na stałe oraz Polaków powracających z zagranicy z urodzonymi tam lub przebywającymi wiele lat dziećmi. Wiele osób decyduje się również na potwierdzenie swoich kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego na egzaminach certyfikatowych. To wszystko stwarza osobom zainteresowanym nauczaniem języka polskiego nowe i interesujące możliwości, ale również stawia przed nimi nowe, niełatwe wyzwania.

  Decydując się na studia podyplomowe na kierunku metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego, nauczysz się, jak efektywnie przekazywać tajniki języka polskiego pragnącym się go nauczyć obcokrajowcom, jakich metod i technik pracy używać, jak zorganizować pracę w klasie wielojęzycznej oraz czym różni się nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego i obcego.

  Ten kierunek jest idealny zarówno dla nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i dla osób będących na początku swojej kariery zawodowej, marzących dopiero o zostaniu lektorem języka polskiego..

  Podczas dwóch semestrów poznasz najnowsze trendy w metodyce nauczania języków, uzupełnisz wykształcenie i zdobędziesz wszystkie formalne kwalifikacje do tego, by podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców.

  Dodatkowo oferujemy zajęcia charakteryzujące rynek pracy oraz ukazujące absolwentom możliwości rozpoczęcia pracy po ukończeniu studiów.

  Program studiów został stworzony przez wybitnych specjalistów, praktyków, autorów programów nauczania i podręczników, wieloletnich nauczycieli. Realizujemy tym samym biznesowe podejście, z którego słynie Akademia Finansów i Biznesu Vistula – najlepsza w praktyce.

  KARIERA PO STUDIACH

  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • skutecznego i sprawnego nauczania języka polskiego,
  • wdrażania najnowszych trendów w metodyce nauczania języków,
  • podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców (zdobycia niezbędnych kwalifikacji formalnych).

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Lektor języka polskiego w szkołach językowych i instytucjach w kraju i za granicą w tym na lektoratach zagranicznych
  • Nauczyciel języka polskiego z przygotowaniem glottodydaktycznym w polskiej szkole
  • Członek komisji egzaminacyjnej na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego

  FORMA ZALICZENIA STUDIÓW

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie obu semestrów studiów w formie testu oraz przygotowanie w grupach projektu dyplomowego dotyczącego rozwiązania konkretnych problemów praktycznych z dziedziny studiów, a także zaliczenie praktyk.

  REKRUTACJA

  Na studia podyplomowe na kierunku metodyka nauczania języka polskiego jako obcego mogą zostać przyjęte osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej na poziomie licencjackim)

  Studia realizowane są we współpracy ze szkołami języka polskiego. Dzięki temu studenci mają okazję praktycznej nauki zawodu pod okiem profesjonalistów.

   

  Już teraz wypełnij formularz ONLINE (tutaj) – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na dodatkowe pytania lub pomożemy dokończyć proces rejestracji na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program obejmuje dwa semestry. Realizuje on najnowsze wymogi glottodydaktyki.

  Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć realizowanych na uczelni. W ramach przygotowania do zawodu odbywają się również hospitacje w warszawskich szkołach specjalizujących się w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy, dlatego też zajęcia w głównej mierze przyjmują charakter ćwiczeń lub warsztatów oraz konserwatoriów.

  Program kierunku Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego

  Pobierz

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe, złóż podanie już dziś!

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 12 – 13.03.2022
   Sesja 2 26 – 27.03.2022
   Sesja 3 09 – 10.04.2022
   Sesja 4 23 – 24.04.2022
   Sesja 5 07 – 08.05.2022
   Sesja 6 21 – 22.05.2022
  • Terminarz zjazdów II semestr
   Sesja 1 22 – 23.10.2022
   Sesja 2 05 – 06.11.2022
   Sesja 3 19 – 20.11.2022
   Sesja 4 03 – 04.12.2022
   Sesja 5 17 – 18.12.2022
   Sesja 6 14 – 15.01.2023
 • Prof. Dr hab. Przemysław E. Gębal

  Profesor Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab., zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej, kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej PŚ, pracownik naukowy Instytutu Polonistyki Stosowanej UW.

  Germanista, studiował dodatkowo filologię włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Długoletni pracownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, w którym kierował Zakładem Glottodydaktyki i Pracownią Glottodydaktyki Porównawczej i Pedeutologii. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki. Obecnie w działalności naukowej i dydaktycznej koncentruje się na aspektach kształcenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, integracyjno-inkluzyjnym nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz dydaktyce języków specjalistycznych. Zwolennik edukacji pozytywnej.
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • Izabela Górnicka Zdziech

  mgr Izabela Górnicka-Zdziech

  Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu glottodydaktyki w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych Edukacja. Od 10 lat pracuje jako lektorka języka polskiego, stawiając w nauczaniu przede wszyskim na komunikację. Autorka książek powstałych we współpracy z wybitnymi osobistościami kultury, takimi jak Ewa Błaszczyk (’Wszystko jest takie kruche”), Ernest Bryll („O trzeciej nad razem”) czy Franciszek v. Biberstein Starowieyski, („Przewodnik inteligentnego snoba według Franciszka Starowieyskiego”, „Przewodnik zacnego kolekcjonera według Franciszka Starowieyskiego”, „Przewodnik po kobietach według Franciszka Starowieyskiego”). Oprócz nauczania i pisania książek zajmuje się prowadzeniem warsztatów dla młodzieży, tworzeniem broszur dla nauczycieli do filmów kinowych oraz organizowaniem wycieczek dla obcokrajowców.

  Dr Łukasz S. Kumięga

  Dr Łukasz S. Kumięga

  Germanista, lingwista, dyskursolog, zainteresowany związkami języka z procesami społecznymi. Adiunkt w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją na Politechnice Śląskiej. Autor monografii o demonstracjach ulicznych ruchów ekstremistyczno-prawicowych w Niemczech, współredaktor pięciu monografii wieloautorskich z zakresu (krytycznej) analizy dyskursu. Obecnie prowadzi badania na pograniczu języka, edukacji i migracji. Doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobywał na uniwersytetach w Polsce i w Niemczech oraz w ramach kursów integracyjnych skierowanych do imigrantek i imigrantów w Düsseldorfie.

  Dr Barbara Łukaszewicz

  dr Barbara Łukaszewicz

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (praca doktorska z zakresu glottodydaktyki polonistycznej). Starszy asystent w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii norweskiej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Wpisana na listę egzaminatorów z języka polskiego jako obcego uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Autorka artykułów naukowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Kierownik zespołu autorskiego i współautorka podręcznika i zeszytu ćwiczeń „Zdaj się na polski!” (Warszawa 2022).

  Agnieszka Małyska Zdjęcie

  Agnieszka Małyska

  Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 roku lektorka języka polskiego. W latach 2004–2010 uczyła w Kolegium Europejskim w Natolinie. W 2004 roku założyła Szkołę Języka Polskiego Jako Obcego „Klub Dialogu”, którą prowadziła 12 lat. Współautorka serii START – podręczników do języka polskiego jako obcego na poziomie A0, A1 i A2 (Warszawa 2010, 2013, 2017) oraz „Gramatyki dla praktyka” (Berlin 2017). Prowadzi własne wydawnictwo językowe START Polish (www.startpolish.pl). Zajmuje się szkoleniem i ewaluacją lektorów, prowadzi kursy doskonalenia zawodowego w Polsce i w Niemczech oraz zajęcia z dydaktyki języka polskiego jako obcego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Mianowany nauczyciel języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego Bristol.

  Aleksandra Potocka

  Aleksandra Maria Potocka

  Doktorantka Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: nauczanie języka polskiego jako obcego, literatura SF, słowotwórstwo, semantyka. Autorka licznych publikacji z zakresu językoznawstwa i metodyki nauczania języka polskiego.

  Maria Smirnow Zdjęcie

  Maria Smirnow

  Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filologii polskiej, glottodydaktyki polonistycznej oraz etnologii i antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Przez trzy lata związana była z Muzeum Narodowym w Warszawie jako pracownik Ośrodka Oświatowego, prowadząc lekcje muzealne i oprowadzając po wystawach. Przez sześć lat mieszkała i pracowała w Rosji, gdzie prowadziła lektorat języka polskiego oraz wykładała polską kulturę i sztukę na Twerskim Uniwersytecie Państwowym. W tym czasie współpracowała również z Ambasadą RP w Moskwie, organizując spektakle i wieczory poetyckie dla rosyjskiej Polonii. Była też współorganizatorem corocznego Festiwalu Polskich Filmów „Wisła” w Twerze. Po powrocie do Warszawy zaczęła pracę jako lektor języka polskiego w szkole „Klub Dialogu”. Od dwóch lat prowadzi kursy i szkolenia glottodydaktyczne dla wolontariuszy fundacji „Ocalenie” w Warszawie oraz Ośrodka dla Imigrantów w Gdańsku.

  Zofia Smuga

  Zofia Smuga

  Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczoznawca językowy MEN. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami jako korektor i redaktor językowy. Interesuje się zaburzeniami w komunikacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 3700 zł – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów.
  Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r. i trwają dwa semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2000 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
  • 2000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close