Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU

  Tysiące polskich firm, instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych związanych z rozmaitymi branżami codziennie współpracuje z zagranicznymi podmiotami. To sprawia, że wyspecjalizowani tłumacze są niezwykle pożądani na rynku pracy.

  Na studia podyplomowe Tłumaczenia Specjalistyczne, język angielski  zapraszamy wszystkich, którzy spełniają poniższe warunki:

  • Posiadają znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, a do tego pragną zgłębiać warsztat translatologiczny.

  Podczas dwóch semestrów otrzymasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w charakterze tłumacza tekstów medycznych, prawniczych, ekonomicznych czy technicznych. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy, co oznacza, że poznasz terminologię prawniczą, ekonomiczną, unijną bądź techniczną języka, który Cię interesuje. Dowiesz się także, czym są strategie tłumaczeniowe, jak wyglądają metodologia pracy tłumacza i podstawy prawne zawodu, a także zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami z kultury języka polskiego.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Tłumaczenia tekstów w języku angielskim z wybranej dziedziny.
  • Pracy w zawodzie tłumacza specjalistycznego.

   

  Już teraz wypełnij formularz ONLINE (tutaj) – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na dodatkowe pytania lub pomożemy dokończyć proces rejestracji na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program studiów został zaplanowany tak, by zapewnić możliwość poszerzania wiedzy nie tylko z języka angielskiego, ale także wybranej specjalności. Podczas dwóch semestrów i 200 godzin zajęć przekażemy teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, które z łatwością można zmienić w sukces na polu zawodowym.

   

  Program studiów podyplomowych dla kierunku Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski :

  Wprowadzenie do teorii i techniki przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem roli przekładu w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (I) 8h
  Wprowadzenie do różnic międzykulturowych, ich znaczenia w komunikacji, w tym w komunikacji za pośrednictwem tłumaczeń pisemnych i ustnych (II) 8h
  Warsztat tłumacza (planowanie i organizacja pracy, narzędzia pracy, materiały pomocnicze); analiza translatoryczna tekstu i analiza ewentualnych potrzeb wynikających z różnic międzykulturowych (III) 4h
  Tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na polski – teksty biznesowe i ekonomiczne (IV) 10h
  Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na angielski – teksty biznesowe i ekonomiczne (V) 12h
  Tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na polski – teksty prawne i prawnicze (VI) 12h
  Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski – teksty prawne i prawnicze (VII) 14h
  Tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na polski – teksty popularno-naukowe i naukowe (VIII) 10h
  Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski – teksty popularno-naukowe i naukowe (IX) 12h
  Wprowadzenie do tłumaczeń ustnych – a vista, ad hoc i konferencyjnych (X) 10h
  Wprowadzenie do gramatyki, słownictwa i stylistyki języka polskiego (XI) 12h
  Tłumaczenia pisemne i ustne z języka angielskiego na polski – teksty prawno-prawnicze (I) 10h
  Tłumaczenie pisemne i ustne z języka polskiego na język angielski – teksty prawno-prawnicze (II) 10h
  Tłumaczenia pisemne i ustne z języka angielskiego na polski – teksty biznesowo-ekonomiczne (III) 10h
  Tłumaczenie pisemne i ustne z języka polskiego na język angielski – teksty biznesowo-ekonomiczne (IV) 10h
  Tłumaczenia pisemne i ustne z języka angielskiego na polski – teksty naukowe i medyczne (V) 10h
  Tłumaczenie pisemne i ustne z języka polskiego na język angielski – teksty naukowe i medyczne (VI) 10h
  Tłumaczenia pisemne i ustne z języka angielskiego na polski – teksty techniczne (VII) 10h
  Tłumaczenie pisemne i ustne z języka polskiego na język angielski – teksty techniczne (IX) 10h
  Tłumaczenie pisemne i ustne z języka angielskiego na język polski – teksty medialne (X) 10h
  Tłumaczenie pisemne i ustne z języka polskiego na język angielski – teksty medialne (XI) 10h
  Egzamin pisemny i ustny obejmujący tłumaczenia z zakresu wybranego rodzaju tematyki 10h
  RAZEM 222h
  • Sprawdź, jakie zagadnienia obejmują studia podyplomowe na kierunku Tłumaczenia Specjalistyczne, język angielski
   • Podstawy prawne pracy tłumacza przysięgłego
   • Encyklopedia prawa polskiego dla tłumaczy
   • Stylistyka języka polskiego
   • Terminologia prawnicza
   • Terminologia ekonomiczna
   • Terminologia medyczna
   • Tłumaczenia prawnicze
   • Tłumaczenia ekonomiczne
   • Tłumaczenia medyczne
   • Tłumaczenia unijne
   • Tłumaczenie ustne (a vista i konsekutywne)

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe i zostać tłumaczem, złóż podanie już dziś!

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 22 – 23.10.2022
   Sesja 2 05 – 06.11.2022
   Sesja 3 19 – 20.11.2022
   Sesja 4 03 – 04.12.2022
   Sesja 5 17 – 18.12.2022
   Sesja 6 14 – 15.01.2023
 • Zofia M. Patoka

  Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wykładowca specjalistycznego języka angielskiego, w tym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Szkole Finansów i Biznesu Vistula i w sektorze gospodarczym Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego z zakresu medycyny, ekonomii, finansów, prawa i dziedzin pokrewnych. Jest autorką wielu podręczników do nauki specjalistycznego języka angielskiego (ostatni – Success in Business Success in Life, 2018), jak również tłumaczem (w tym tłumaczem przysięgłym). Ostatnio zainteresowana głównie zagadnieniami związanymi z komunikacją i zastosowaniem retoryki do celów skutecznej komunikacji, nauczaniem w dobie e-learningu oraz rolą literatury współczesnej w kształtowaniu świadomości społecznej.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Akademii Finansów i Biznesu Vistula, praktycy z wieloletnim stażem, specjalizujący się w tłumaczeniach uwierzytelnionych i specjalistycznych oraz tłumacze natywni.

  Miłosz Grygierczyk

  Polifilolog, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Podyplomowego Studium Tłumaczy Specjalistycznych w Lingwistycznej Szkole Wyższej, były urzędnik państwowy i dyplomata. Wieloletni lektor języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego (prawnego i prawniczego), tłumacz specjalistyczny języka angielskiego.

  Zofia M. Patoka

  Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wykładowca specjalistycznego języka angielskiego, w tym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Szkole Finansów i Biznesu Vistula i w sektorze gospodarczym Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego z zakresu medycyny, ekonomii, finansów, prawa i dziedzin pokrewnych. Jest autorką wielu podręczników do nauki specjalistycznego języka angielskiego (ostatni – Success in Business Success in Life, 2018), jak również tłumaczem (w tym tłumaczem przysięgłym). Ostatnio zainteresowana głównie zagadnieniami związanymi z komunikacją i zastosowaniem retoryki do celów skutecznej komunikacji, nauczaniem w dobie e-learningu oraz rolą literatury współczesnej w kształtowaniu świadomości społecznej.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Ewa Sawicka

  dr Ewa Sawicka

  Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa od roku 2014. Tłumacz przysięgły języka angielskiego ustanowiony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie współpracy zarówno z instytucjami państwowymi, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami. Uczestniczka i prelegent szeregu konferencji naukowych w kraju i zagranicą, min. Shakespeare 450, Paryż (2014), SEDERI 2010 Universidade do Porto, Porto (2010), ESRA 2009 University of Pisa, Pisa (2009), SCAENA 2008 Anglia Ruskin University, Cambridge (2008). Pracuje jako wykładowca akademicki, prowadząc zajęcia m.in. z zakresu tłumaczeń prawno-prawniczych i biznesowych oraz lektoraty języka angielskiego z obszaru finansów i bankowości. W pracy dydaktycznej realizowała zdefiniowane programy nauczania, jak i opracowywała autorskie, specjalistyczne kursy dostosowane do potrzeb uczelni.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 4700 zł – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów.

  Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r. i trwają dwa semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2400 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
  • 2400 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close