Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Menedżer transportu drogowego – VI edycja

  OPIS KIERUNKU

  Studia skierowane są dla osób, które chcą zarządzać przedsiębiorstwem lub prowadzić własną firmę w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy. Studia podyplomowe Menedżer transportu drogowego pomogą zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Po jego uzyskaniu można świadczyć usługi w skali nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej.

  Oferowane studia prowadzone są pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i zapewniają każdemu słuchaczowi specjalistyczną wiedzę potrzebną do legalnego oraz świadomego funkcjonowania w branży transportu drogowego. Podczas dwóch semestrów studiów przekazujemy wiedzę z zakresu prawa cywilnego, celnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, prawa podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim unijnych warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. UWAGA!!! W ramach najbliższej edycji przedmiotowych studiów podyplomowych w sposób kompleksowy omówione zostaną wszystkie zmiany w transporcie drogowym dotyczące przewoźników drogowych, zarządzających transportem i kierowców w związku z wejściem w życie w lutym 2022 r. przepisów tzw. Pakietu mobilności, a zatem przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie dostępu do rynku, delegowania kierowców, systemu oceny ryzyka i kontroli, a także czasu pracy kierowców i stosowania tachografów.

  Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego dysponują wysokim poziomem wiedzy, wystarczającej do uzyskania kompetencji zawodowych. Uzyskują Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie drogowym Osób/Rzeczy. Jest on istotny, gdyż otwiera większe szanse na zatrudnienie i świadczenie usług także poza granicami Polski – we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego są zwolnieni z całości egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób/Rzeczy.

  Certyfikat można otrzymać po złożeniu wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł.

  Ponadto świadectwo ukończenia oferowanych studiów podyplomowych stanowi podstawę do ubiegania się o wpis na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, tj. może stanowić potwierdzenie warunku  posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1169).

  Wpis na listę agentów celnych można uzyskać nieodpłatnie po złożeniu wniosku do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z wymaganymi załącznikami.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym osób i rzeczy.
  • Zarządzania przedsiębiorstwem związanej z transportem drogowym osób i rzeczy.
  • Działalności w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy także poza granicami Polski.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Kierownik działu spedycji
  • Kierownik ds. transportu
  • Koordynator transportu międzynarodowego

   

  Już teraz wypełnij formularz ONLINE (tutaj) – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na dodatkowe pytania lub pomożemy dokończyć proces rejestracji na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program kierunku - Menedżer Transportu Drogowego

  Pobierz

  Program studiów uwzględnia najnowsze unijne warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Decydując się na ten kierunek masz pewność, że zostaniesz wyposażony w narzędzia, pozwalające Ci swobodnie działać w tym sektorze.

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu z każdego przedmiotu.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać się w sektorze transportu drogowego, złóż podanie już dziś!

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 22 – 23.10.2022
   Sesja 2 05 – 06.11.2022
   Sesja 3 19 – 20.11.2022
   Sesja 4 03 – 04.12.2022
   Sesja 5 17 – 18.12.2022
   Sesja 6 14 – 15.01.2023
 • dr hab. inż. Marcin Rychter

  Profesor nadzwyczajny, wykładowca przedmiotów z zakresu inżynierii lądowej i transportu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Doktorant i asystent w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Doktor nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn – silniki spalinowe i doktor habilitowany w zakresie transportu. Kierownik pracowni i zakładu Pokładowych Systemów Diagnostycznych w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz z zakresu komercjalizacji nauki i technologii, realizowanych przez Uniwersytet Łódzki i the Universtity of Texas w Austin. Legitymuje się uprawnieniami do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych, jak i certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zarówno rzeczy i osób.

  Osiągnięcia:

  • Współpracował z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie, Wydziałem Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.
  • Współpracował z Daewoo Motor Poland w Lublinie, Inspekcją Transportu Drogowego, a także licznymi podmiotami gospodarczymi
  • Wykładowca szkoleń w zakresie systemu tachografii cyfrowej i pokładowych systemów diagnostycznych OBD II/EOBD.
  • Autor i współautor ponad 180 publikacji i 4 monografii dotyczących zagadnień elementów transportu, opublikowanych w kraju i za granicą, Autor i współautor opracowań wspomagających transport.
  • Był członkiem międzynarodowej organizacji EU–MIDT (Monitoring of the Implementation of Digital Tachograph) i uczestnik posiedzeń organizacji CORTE, nadzorującej wprowadzanie systemu tachografów cyfrowych w krajach Europy.
  • Członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.
  • Ekspert komisji konkursowej w ocenie merytorycznej wniosków dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ekspert TAIEX, członek komitetów naukowych konferencji.
  • Wychowawca, promotor, opiekun i recenzent prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.
 • mgr Andrzej Lewandowski

  Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; od 2009 r. związany z Inspekcją Transportu Drogowego. W latach 2009-2012 pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za obsługę prawną Inspektoratu oraz prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.

  mgr Mirosław Montowski

  Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, i studiów podyplomowych z prawa pracy. Od 2003 r. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego. Obecnie główny specjalista transportu drogowego. Doradcy ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. W latach 2004 – 2011 członek i przewodniczący komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Członek zespołu konsultacyjno-doradczego ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz urządzeń ciśnieniowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Trener i wykładowca na kursach specjalistycznych dla kandydatów na inspektorów oraz kursach doszkalających dla inspektorów transportu drogowego.

  mgr Andrzej Najmanowicz

  Radca prawny, magister prawa (absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Wieloletni pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, wykładowca na kursach specjalistycznych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Reprezentuje Głównego Inspektora Transportu Drogowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  dr Renata Rychter

  Doktor nauk prawnych (absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego; ekspert w ramach projektów bliźniaczych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Ukrainie i dostosowania regulacji z zakresu transportu drogowego w Chorwacji do prawa Unii Europejskiej; w latach: 2007-2011 przewodnicząca komisji egzaminacyjnych na egzaminach na certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym; autorka wielu publikacji książkowych i artykułów prasowych z zakresu transportu drogowego i dróg publicznych.

  mgr Mariusz Stępniewski

  Magister prawa (absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Od 2011 r. zawodowo związany z organami Inspekcji Transportu Drogowego. Obecnie radca prawny i starszy specjalista w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Reprezentuje Głównego Inspektora Transportu Drogowego przez sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Członek zespołu konsultacyjno-doradczego przy Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz spełniania wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe. Uczestniczy w posiedzeniach zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych – organ pomocniczy Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

  mgr inż. Agnieszka Szokało

  Absolwentka Politechniki Lubelskiej na kierunkach Transport oraz Logistyka w transporcie. Doktorantka w Instytucie Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie logistyki i cła w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym oraz podyplomowego studium pedagogicznego. Naukowiec, dydaktyk oraz organizator konferencji naukowych. Autorka i współautorka publikacji naukowych obejmujących tematykę transportu drogowego, bezpieczeństwa w transporcie, spedycji i logistyki oraz systemu tachografii cyfrowej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie branży TSL. Posiada Certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób oraz rzeczy.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5200 zł – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów.
  Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r. i trwają dwa semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2600 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
  • 2600 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close