UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Zapisujesz się na studia podyplomowe: Menedżer Transportu Drogowego

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uczelni informacji handlowych dotyczących studiów podyplomowych, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, poprzez:

Informacje o RODO

Administrator danych osobowych – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
Dane kontaktowe do Administratora danych: adres e-mail: info@vistula.edu.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@vistula.edu.pl

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

 • rekrutacja na wybrany kierunek studiów podyplomowych – podstawa prawna przetwarzania danych – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.). Przetwarzanie danych odbywać się będzie przez okres 5 lat.
 • zawarcie i realizacja umowy o studiowaniu – podstawa prawna przetwarzania danych – niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Przetwarzanie danych do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych w związku z przepisami o rachunkowości oraz przechowywania dokumentów związanych z procesem nauki, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • informowanie o ofercie uczelni – podstawa prawna przetwarzania danych – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. Przetwarzanie danych do momentu zgłoszenia przez osobę sprzeciwu na marketing.

Do celów marketingowych pozyskiwane są dodatkowe dobrowolne zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez e-mail lub kontakt telefoniczny. W każdym momencie osoba może wycofać udzieloną zgodę.

 

Odbiorcy danych

 • upoważnieni pracownicy administratora danych w tym również wykładowcy,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, firmy realizujące usługi mailingowe – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 • podmioty będące niezależnymi administratorami danych, którym dane będą udostępniane w związku z realizowaną umową na rzecz osoby, której dane dotyczą, w szczególności podmioty realizujące usługi: płatności elektronicznych, bankowe, kurierskie, pocztowe, prawne.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych do realizacji umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej realizacji. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia.
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close