Grupa Uczelni Vistula jest krajowym liderem w dziedzinie umiędzynarodowienia wśród wszystkich uczelni w Polsce. Uczelnie składają się z wybitnych ekspertów i badaczy, którzy mają rzeczywisty wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula prace badawcze toczą się w ramach Centrum Naukowo-Badawczego, w skład którego wchodzi pięć jednostek organizacyjnych: Instytut Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji, Instytut Badań w dyscyplinie Historia, Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Badań Azjatyckich.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula otrzymała prestiżowy tytuł „HR Excellence in Research”. Jak podkreśla portal EURAXESS, „Nagroda ‘HR Excellence in Research’ daje publiczne uznanie instytucjom badawczym, które poczyniły postępy w dostosowywaniu swojej polityki zasobów ludzkich do zasad określonych w Europejskiej ‘Karcie i Kodeksie’”. Konsekwentnie, Akademia jest głęboko zaangażowana „we wdrażanie sprawiedliwych i przejrzystych procedur rekrutacji i oceny naukowców”. Otrzymując od Komisji Europejskiej prestiżową nagrodę HR Excellence in Research, Akademia dąży do przestrzegania najwyższych standardów jakościowych, nie tylko w prowadzeniu badań, ale także w rekrutacji nowego personelu naukowego, szkoleniu, a także ocenie naukowców.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula została również wyróżniona przez Eurostat jako uznana jednostka badawcza. Dzięki temu nasi pracownicy uzyskali prawo ubiegania się o dostęp do poufnych danych Eurostatu i wykorzystywania ich w swoich badaniach.

int(543)

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online