Postępowanie o nadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej Ekonomia i finanse

O wszczęcie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, w dziedzinie nauk społecznych – przebiegające w trybie eksternistycznym – mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe oraz spełniają warunki przewidziane Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku oraz Uchwałą Nr 7/30.09/2019 Senatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 30 września 2019 r. w sprawie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora.

Obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową Dyscypliny ekonomia i finanse Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 

Postępowanie o nadanie stopnia doktora z dyscyplin naukowych Historia oraz Nauki o polityce i administracji

W tych dyscyplinach, Akademia prowadzi postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym oraz w swojej Szkole Doktorskiej, umiejscowionej w Filii Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.  Szczegółowe informacje o zasadach postępowania i trybie rekrutacji oraz odnośne dokumenty przedstawione są tutaj.

 

W każdym przypadku, przewody doktorskie wszczęte na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowej ustawy, należy zakończyć najdalej do 31 grudnia 2021 r.

Przewody nie zakończone do tego dnia zostaną zamknięte (zgodnie z Ustawą).

Przewody doktorskie w toku

 • Marzena Zdzymira - temat rozprawy doktorskiej: „Rola administracji rządkowej i samorządowej w zarzadzaniu kryzysowym (na przykładzie województwa łódzkiego)”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.03.2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej (planowana): 6.07.2020 r.,

  Recenzenci: dr hab. Karol Karski, prof. UW – recenzja; dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR – recenzja

  Promotor: dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Małgorzata Smoleń-Bojańczyk - temat rozprawy doktorskiej: „Znaczenie ujawnień informacyjnych w świetle nowych wymogów stawianych firmom w USA i EU po roku 2000”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.12.2018 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej (planowana): 15.07.2020 r.,

  Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz – recenzja; dr Jacek Łaszek, prof. SGH – recenzja

  Promotor: dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiBV

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Ostatnio obronione doktoraty

 • Aksana Przybysz: „Polityka ekologiczna Republiki Białoruś (1991-2015)”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.11.2018 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 27.02.2020 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Papuziński – recenzja, prof. dr hab. Jacek Zieliński recenzja

  Promotor: prof. dr hab. Adam Koseski

  Promotor pomocniczy: dr Vadym Zheltovskyy

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Paulina Przywieczerska: „Mechanizm wykorzystania środków Unii Europejskie na przykładzie priorytetów środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.09.2013 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 9.12.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk0–recenzja, prof. ndzw. dr hab. Stanisław M. Szukalski – recenzja

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Svitlana Borysenko: „Polityka ochrony zdrowia na Ukrainie w latach 1991-2014”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.06.2015 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 16.12.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Robert Rauziński – recenzja, dr hab. Violetta Korporowicz – recenzja

  Promotor: prof. dr hab. Adam Kurzynowski

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

  Streszczenie: Pobierz

 • Agata Wasilewska: „Znaczenie funduszy unijnych w rozwoju grup producentów rolnych”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.06.2015 r

  Data obrony rozprawy doktorskiej (planowana): 30.09.2019 r,

  Recenzenci: prof. dr hab. Lech Kościelecki – recenzja, prof. dr hab. Aldon Zalewski – recenzja

  Promotor: dr hab. Kazimierz Olesiak

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr Monika Różyckaj: Konsekwencje zmian w podatku od towarów i usług dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.05.2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  25.03.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Soboń – recenzjaprof. dr hab. Zenon Stachowiak – recenzja

  Promotor: dr hab. Janusz Kostecki

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Wioletta Wieszczycka: Znaczenie przepływu technologii i ochrony własności intelektualnej w rozwoju gospodarczym Republiki Korei

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.09.2013 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  25.03.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor – recenzja, Dr hab. Lech Kurowski – recenzja

  Promotor dr hab. Ryszard Michalski, prof. nadzw. AFiBV

 • Hubert Gąsiński: Ryzyko stopy procentowej związane z bilansem banków komercyjnych na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna w latach 2012-2018

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.10.2009 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  11.03.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz – recenzja, prof. dr hab. Witold Małecki – recenzja    

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

 • Adrian Wojtas: Rola globalnych agencji ratingowych na przykładzie wybranych państw po roku 2007

  Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Dziawgo – recenzja, Dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. nadzw. SGH – recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego:  27.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  19.11.2018

  Streszczenie rozprawy doktorskiej: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Artur Dobosz: Ewolucja i przyszłość specjalnych praw ciągnienia (SDR)

  Promotor: Dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiBV

  Recenzenci: Dr hab. Mieczysław Puławski, prof. SGH – recenzja; Prof. dr hab. Witold Małecki recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 02.07.2018

 • Teresa Nowak: Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Tajwanu po roku 1980

  Promotor: Dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab. Paweł Bożyki – recenzja; Prof. dr hab. Leszek Jasiński recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 11.01.2016

 • Pradeep Kumar: The Determinants of Foreign Direct Investment in Emerging Economies: The Case of India and Poland

  Promotor: Dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk – recenzja; Prof. dr hab. Sławomir Bukowski recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 14.12.2015

 • Adam Grodecki: Udział funduszy unijnych w modernizacji polskiego rolnictwa

  Promotor: Dr hab. Kazimierz Olesiak, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab Aldon Zalewski – recenzja; Dr hab. Mirosław Bojańczyk, prof. AFiBV recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 09.11.2015

 • Artur Kuchciński: Ocena efektywności działania regionalnych funduszy pożyczkowych finansujących MSP w województwie świętokrzyskim

  Promotor: Dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab. Leszek Kiełtyka – recenzja; Prof. dr hab. Sławomir Bukowski recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.05.2014

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 15.06.2015

 • Sebastian Bogus: Ocena wiarygodności przedsiębiorstw prowadzących działalność ubezpieczeniową w dziale II (po przystąpieniu do Unii Europejskiej)

  Promotor: Prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Recenzenci: Dr hab. Michał Kruszka, prof. AFiB Vistula – recenzja; Prof. dr hab. Jan K. Solarz recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.03.2008

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 26.01.2015

 • Anetta Majchrzak-Jaszczyk: Popyt na usługi sektora turystyki w krajach Unii Europejskiej po 2003 roku

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Recenzenci: Dr hab. Lech Kurowski, prof. PWSZ – recenzja; Prof. dr hab. Tomasz Michalski recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.11.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 12.01.2015

int(543)

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close