Wydawnictwo

Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula ma na swoim koncie liczne specjalistyczne publikacje w zakresie ekonomii, informatyki, stosunków międzynarodowych, socjologii, finansów i rachunkowości, bankowości, turystyki i rekreacji, zarządzania, integracji europejskiej oraz filologii. Nakładem Wydawnictwa ukazują się m.in. podręczniki akademickie, prace zbiorowe autorstwa wykładowców uczelni i innych krajowych oraz zagranicznych placówek naukowych, a także praktyków. Wydawnictwo publikuje również uczelniane periodyki: „Społeczeństwo i Polityka” oraz „A VISTA – Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula”.

Wykładowcom i studentom Grupy Uczelni Vistula oraz partnerom zewnętrznym oficyna oferuje kompleksowe usługi w zakresie redakcji merytorycznej, opracowania edytorskiego publikacji, projektowania graficznego, DTP i druku.

W „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe” ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 stycznia 2019 r., zmienionym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 19 października 2021 r., Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula znalazło się na poziomie I, przynoszącym 80 punktów za monografię, a w przypadku dyscyplin humanistycznych i społecznych – 120 punktów.

 

Zapraszamy do odwiedzenia:

 

Strona Wydawnictwa

Księgarnia internetowa Warszawa

KSIĘGARNIA INTERNETOWA PUŁTUSK

int(681)

Kontakt do Wydawnictwa Grupy Uczelni Vistula

Aplikuj online