• Kodeks etyki AFiB Vistula

  Download
 • Zarządzenie nr 1/03/2019 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej ds. HR Excellence in Research

  Download
 • Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

  Download
 • Zarządzenie nr 4/11 2020 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Etyki i Antydyskryminacji AFiB Vistula

  Download
 • Zarządzenie nr 7/11/2020 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Download
 • Załącznik do Zarządzenia nr 5/11/2020 Rektora AFiB Vistula - Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Download
 • Załącznik do Zarządzenia nr 6/11/2020 Rektora AFiB Vistula - Procedura antymobbingowa w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Download

Aplikuj online