Prawidłowe posługiwanie się źródłami, czerpanie z prac innych autorów i ich cytowanie, wykorzystywanie i ochrona własnych prac – to problemy, z którymi społeczność akademicka spotyka się na co dzień. Dla zainteresowanych zamieszczamy zestaw materiałów, które pozwolą zapoznać się z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tej dziedzinie.

  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

    Download
  • Kodeks cywilny

    Download
int(679)

Kontakt do HR Managera Grupy Uczelni Vistula

Aplikuj online