W 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Zgodnie z wydanym komunikatem:

„Dokument prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców. Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony należy dążyć do upowszechniania publikacji i treści naukowych powstałych w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych”.

Źródło: Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, MNiSzW, 23.20.2015.

  • Kierunki rozwoju otwartego dostępu

    Download
int(543)

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online