• Podstawowe pojęcia

  1. Otwarty Dostęp (Open Access) – dostępność pełnych treści publikacji w publicznym Internecie – bez barier finansowych, prawnych czy technicznych.
  2. Otwarty dostęp Gratis – udostępnienie bez opłat i barier technicznych, ale bez (informacji o) licencji.
  3. Otwarty dostęp Libre / OD w oparciu o wolne licencje – określa licencję.
  4. Na tych samych warunkach – przetwarzając utwór lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
  5. Droga złota – publikowanie w otwartych czasopismach.
  6. Droga zielona – deponowanie publikacji w otwartych repozytoriach.”

  Źródło: POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU W POLSCE. REKOMENDACJE MNISW, Piotr Kępski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW, 23 marca 2017 r. (materiał szkoleniowy na wolnej licencji).

 • Otwarty dostęp do publikacji naukowych

  Specjalistyczna strona z portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; MNiSzW zapowiada jej rozbudowywanie i aktualizowanie:

  http://www.nauka.gov.pl/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/

 • Baza SHERPA/RoMEO

  Baza, która może pomóc przy rozważaniu wyboru właściwego czasopisma dla przygotowywanego artykułu. Baza zawiera podstawowe informacje o polityce czasopism z ponad 2 tysięcy wydawnictw z całego świata, w tym te dotyczące praw autora tekstu – istotne w kontekście polityki otwartego dostępu:

  http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

 • Platforma Otwartej Nauki

  „Platforma Otwartej Nauki to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych”:

  http://pon.edu.pl/

 • Koalicja Otwartej Edukacji

  „Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Wierzymy, że wiedza to dobro publiczne i wszyscy powinni móc swobodnie z niej korzystać”:

  http://koed.org.pl

 • Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

  Zbiory polskich instytucji kultury on-line”, blisko pięć milionów pozycji:

  http://fbc.pionier.net.pl/

 • Rekomendacje Komisji Europejskiej dla państw narodowych nt. polityki open access:

 • Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych, Warszawa 2013

int(543)

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online