Instytutem kieruje dr Kazimierz Waluch.

W okresie swojej czterdziestoletniej działalności Instytut Turystyki wykonał wiele prac i projektów badawczych, których odbiorcami byli: rząd RP, władze wojewódzkie, organizacje krajowe i regionalne, banki, inwestorzy oraz przedsiębiorstwa turystyczne. We współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym Instytut brał w doskonaleniu systemu statystyki turystyki w Polsce.

Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań naukowych związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz współudział we wdrażaniu wyników tych badań, współdziałanie w tym zakresie z innymi placówkami oraz kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów w zakresie turystyki.

W ostatnich dziesięciu latach do najważniejszych prac realizowanych przez Instytut Turystyki można zaliczyć udział w rządowym Programie Badań Statystyki Publicznej, obejmującym coroczne badania statystyczne i analizy turystyki w Polsce. Opublikowane zostały m.in. efekty badań związanych z ruchem turystycznym w poszczególnych województwach: „Turystyka polska układ regionalny 2017“, zleconych przez Urzędy Marszałkowskie Województw: Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Pomorskiego, Lubelskiego. Ostatnio Instytut przyjął do realizacji dwa projekty badawcze na zlecenie wojewódzkich Urzędów Marszałkowskich Województwa Pomorskiego i Województwa Wielkopolskiego: „Turystyka polska w 2017 roku. Województwo pomorskie” i „Turystyka polska w 2017 roku. Województwo wielkopolskie”.

Instytut Turystyki był także odpowiedzialny za przygotowanie i dostarczenie danych do instytucji statystycznych Unii Europejskiej (Eurostat), Światowej Organizacji Turystycznej (UN WTO), Europejskiej Komisji Turystyki (European Tourism Commision) oraz dla Narodowego Banku Polskiego – danych do sporządzania bilansu płatniczego Polski.

Wśród organizowanych ostatnio konferencji znalazła się XXIV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem „Pamięć i tożsamość w zarządzaniu sportem w Europie”.

Ostatnie projekty naukowe to EFF Tourism – Międzynarodowy projekt naukowy realizowany w ramach Europejskiego Erasmus+ Programme; VOYAGE – Międzynarodowy projekt naukowy realizowany w ramach Europejskiego COSME Programme, Rachunek satelitarny turystyki dla Polski – ocena wpływu turystyki na gospodarkę kraju.

Instytut Turystyki - LOGO

 • Rezultaty własnych badań i analiz były od 1994 roku corocznie publikowane w kwartalnych komunikatach oraz raportach. Do najważniejszych z nich należały:

  • Turystyka zagraniczna – bogata charakterystyka turystyki przyjazdowej do Polski oraz wydatków turystów zagranicznych w Polsce realizowana corocznie zgodnie z wytycznymi UE i UN WTO,
  • Aktywność turystyczna Polaków – podstawowy dokument charakteryzujący turystykę krajową i zagraniczną mieszkańców Polski.
  • Wpływ turystyki na gospodarkę Polski badany był przez Instytut Turystyki według metodologii tzw. rachunku satelitarnego turystyki, zgodnej z metodologią międzynarodową, opracowaną przez UNWTO, OECD i Eurostat oraz zalecaną przez Komisję Europejską do stosowania w krajach członkowskich.
  • Wyniki badań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki były od 2001 roku systematycznie publikowane przez Instytut. Coroczne badania udziału turystyki w bilansie płatniczym Polski realizowane były na zlecenie Narodowego Banku Polskiego i publikowane zarówno w raportach banku, jak i w publikacjach międzynarodowych instytucji finansowych.
  • Gromadzone przez wiele lat w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej bazy danych, uzupełnione o własne bazy danych, pozwalają na systematyczne opracowywanie i wydawanie specjalistycznych raportów o sektorze turystyki oraz realizację specjalistycznych materiałów na potrzeby administracji terenowej, przedsiębiorstw i instytucji finansowych krajowych i zagranicznych.

Kontakt do Instytutu Turystyki

dr Kazimierz Waluch

Dyrektor Instytutu

email: k.waluch@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close