Instytuty Naukowe

Instytuty Naukowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji są naukowo-badawczymi jednostkami organizacyjnymi i mają charakter interdyscyplinarny. Instytuty prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oraz popularyzującą wiedzę. Każdego roku organizują liczne konferencje, seminaria i spotkania z prominentnymi gośćmi. Pracownicy Instytutów mają w swoim dorobku liczne publikacje naukowe.

W ramach Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych działają cztery instytuty naukowe i jedno centrum badawcze:

Instytut Badań Ekonomicznych jest instytutem naukowo-badawczym utworzonym w ramach Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 3/01/2014, podpisanego w porozumieniu z Kanclerzem AFiBV w dniu 27 stycznia 2014 r. Jego pracami kieruje prof. dr hab. Juliusz Kotyński. Więcej informacji TUTAJ

W ramach Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych działają cztery instytuty naukowe i jedno centrum badawcze:

Instytut Finansów jest instytutem naukowo-badawczym działającym w ramach Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 1/08/2014, podpisanego w porozumieniu z Kanclerzem AFiBV w dniu 11 sierpnia 2014 r. Powstał w styczniu 1963 r. przy Ministerstwie Finansów na podstawie Uchwały Rady Ministrów w drodze przekształcenia istniejącego od kilku lat Zakładu Naukowo-Badawczego w samodzielny instytut naukowo-badawczy. Pracami Instytutu kieruje dr hab. Ryszard Michalski. Więcej informacji TUTAJ

Instytut Zarządzania jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Instytut funkcjonuje od dnia 1 października 2015 roku. Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Elżbieta Jędrych. Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki zarządzania. Więcej informacji TUTAJ

Instytut Stosunków Międzynarodowych jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, ma charakter interdyscyplinarny co oznacza, że Instytut obejmuje zakresem swojej działalności zarówno międzynarodowe stosunki polityczne jak i międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne. Przedmiotem badań są również problemy globalizacji integracji europejskiej oraz amerykanistyki. Instytut działa pod kierunkiem prof. dr. hab. Longina Pastusiaka. Więcej informacji TUTAJ

Centrum Badań Azjatyckich jest ogólnowydziałowym ośrodkiem badawczym Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, powołanym zarządzeniem Rektora nr 1/01/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Dyrektorem Centrum dr hab. Wojciech Hϋbner. Do zadań Centrum należy prowadzenie badań naukowych nad krajami współczesnej Azji i nad Eurazją rozumianą jako całość, ich kontekstem kulturowym i historycznym oraz współczesnymi inicjatywami dotyczącymi reaktywowania mechanizmu Szlaku Jedwabnego. Więcej informacji TUTAJ

Instytut Turystyki, utworzony w 1972 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki i wypoczynku. Do 2010 roku był instytucją państwową a następnie przez dwa lata spółką prywatną. Obecnie działa w ramach Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Więcej informacji TUTAJ

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close