Relatywnie młode w tej formie, Centrum Badań Azjatyckich – wywodzące się z istniejącej, wieloletniej tradycji badawczej Uczelni Vistula – jest dynamicznie rozwijającym się, ogólnowydziałowym ośrodkiem badawczym Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, powstałym w styczniu 2017 r. Do jego głównych zadań należy prowadzenie badań naukowych skoncentrowanych na współczesnej Azji i na Eurazji rozumianej jako całość, oraz na współczesnej inicjatywie reaktywowania mechanizmu historycznego Szlaku Jedwabnego wraz z jego kontekstem kulturowym i historycznym oraz analizą narodowych i regionalnych perspektyw postrzegania zachodzących procesów w warunkach współczesności.

Ponadto Centrum zajmuje się:

  • przygotowywaniem nowatorskich programów dydaktycznych, m.in. w ramach szkół letnich uruchamianych przy Uczelni Vistula i poświęconych tematyce współczesnej Azji i Jedwabnego Szlaku, prowadzonych w duchu wielodyscyplinarnym i wielokulturowym, w języku polskim i w językach obcych;
  • przygotowaniem podyplomowych programów „szytych na miarę” dla przedstawicieli różnych specjalności, które mogłyby pomóc w nawiązaniu współpracy biznesowej głównie z krajami Dalekiego Wschodu poprzez przybliżenie wybranych aspektów specyfiki kulturowej i gospodarczej oraz zagadnień prawno-organizacyjnych odnoszących się do tamtejszego środowiska biznesowego. Zdobycze wiedzy teoretycznej mają być tutaj odpowiednio łączone z doświadczeniami praktyków biznesu;
Ponadto Centrum zajmuje się:
  • zapewnieniem opieki promotorskiej dla studentów krajowych i zagranicznych przygotowujących rozprawy doktorskie;
  • rozwijaniem kontaktów międzynarodowych, organizowaniem konferencji i seminariów;
    przygotowaniem inicjatyw badawczych, opracowywaniem wyników badań, ich publikacją i rozpowszechnianiem;
  • opieką nad studenckim kołem naukowym.

Kontakt do Centrum Badań Azjatyckich

mgr inż. Wioletta Wieszczycka
w.wieszczycka@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close