Uruchomienie wiodącego projektu naukowego: Historyczny Szlak Jedwabny i współczesne odrodzenie tradycji: lekcje z przeszłości, bieżące wyzwania i możliwości / (Historical Silk Road and contemporary revival of the tradition: lessons learned, current challenges and opportunities).

Przygotowanie specjalnych, nowatorskich programów dydaktycznych, na przykład w ramach szkół letnich uruchamianych przy Uczelni Vistula i poświęconych tematyce współczesnej Azji, Jedwabnego Szlaku wraz z ich kontekstem kulturowym i historycznym, prowadzonych w duchu wielodyscyplinarnym i wielokulturowym, w języku polskim i językach obcych. Koncepcja „Silk Road Summer School” – przygotowana, trwa proces identyfikacji partnerów przedsięwzięcia i projektowanie systemu finansowania.

Przygotowywanie kursów pod hasłem „Nowy Szlak Jedwabny” z programami pomagającymi w zrozumieniu realiów prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium chińskim i poddającymi szczegółowej analizie obecną inicjatywę Pasa i Szlaku. Kursy tego typu oferowałyby uczestnikom praktyczne studia porównawcze systemów ekonomicznych, prawnych i kulturowych w Polsce/UE i w Chinach.

Zapewnienie opieki promotorskiej (na ogólnych zasadach przyjętych w Vistuli) dla grupy studentów (krajowych i zagranicznych) przygotowujących rozprawy doktorskie. Centrum ma pod opieką już pierwszych studentów krajowych i zagranicznych.

Rozwijanie kontaktów międzynarodowych poświęconych zasadniczemu nurtowi badań i dydaktyki.

Przedstawiciele Centrum wzięli udział w konferencjach zagranicznych w Fuzhou, Chiny (czerwiec 2016) oraz w Islamic Azad University w Rasht, Iran (maj 2017), gdzie wygłosili wiodące wystąpienia i brali brał udział w dyskusjach panelowych;

przyjmowano delegacje z Chin i z Iranu;

planowany jest dalszy rozwój współpracy z ośrodkami zagranicznymi, w szczególności z Chinami (CICETE, Beijing; Hong Kong – Silk Road cultural hotel network), Japonią (Japan Global Infrastructure Fund) oraz z partnerem ( Think tank) z Węgier.

Rozwijanie kontaktów międzynarodowych poświęconych zasadniczemu nurtowi badań i dydaktyki.

Kontakt do Centrum Badań Azjatyckich

mgr inż. Wioletta Wieszczycka
w.wieszczycka@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close