Dr hab. Wojciech Hubner, prof. AFiB Vistula – Dyrektor Centrum Badań Azjatyckich

Dr hab. Wojciech Hubner, prof. AFiB Vistula – Dyrektor Centrum Badań Azjatyckich

Doświadczenie zdobywał w USA i Niemczech. Profesor honorowy Uniwersytetu w Rizhau (Chiny). Kierował licznymi projektami ONZ w Azji Centralnej i Chinach, w tym: międzynarodowym programem The Silk Road Initiative w Pekinie. Był również regionalnym doradcą ONZ do spraw wdrażania reform gospodarczych w Azji Centralnej. Współzałożył The Silk Road Global Alliance (SRGA) – międzynarodową organizację pozarządową zajmującą się propagowaniem idei Szlaku Jedwabnego.

mgr Magdalena Rybicka – Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych Centrum Badań Azjatyckich

mgr Magdalena Rybicka – Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych Centrum Badań Azjatyckich

Ekonomista, starszy wykładowca AFiB Vistula, Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia dla kierunku Ekonomia w AFiB Vistula.

Absolwentka wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej (2008), ukończyła także studia podyplomowe z zakresu metodologii badań w naukach ekonomicznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula (2014), doktorantka na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula. Wykłada makro i mikroekonomię oraz patenty i innowacje jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w AFiB Vistula. Zainteresowania naukowe i publikacje (ponad 20 publikacji w punktowanych czasopismach i monografiach) łączą zagadnienia interdyscyplinarne związane z zagadnieniami rozwoju krajów azjatyckich, analizą ryzyka oraz innowacjami. Posiada na swoim koncie liczne wystąpienia na konferencjach krajowych, jak i zagranicznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oraz członek Zespołu Młodych Naukowców przy komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w administracji państwowej, w tym 10 lat przepracowała w Ministerstwie Finansów.

Hobby to jazda konna (wieloletni zawodnik i trener dressage) oraz podróże.

mgr inż. Wioletta Wieszczycka – Zastępca Dyrektora ds. komunikacji Centrum Badań Azjatyckich

mgr inż. Wioletta Wieszczycka – Zastępca Dyrektora ds. komunikacji Centrum Badań Azjatyckich

Inżynier i ekonomista, wykładowca AFiB Vistula. Absolwentka wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1999), ukończyła studia MBA (2002), obecnie doktorantka na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula. Obszar zainteresowań naukowych skupia się na zagadnieniach związanych z rozwojem gospodarczym krajów Azji Południowo – Wschodniej.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oraz członek Zespołu Młodych Naukowców przy komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w korporacjach międzynarodowych.

Członkowie-założyciele Centrum Badań Azjatyckich

Prof. dr hab. Jan Sulmicki

Prof. dr hab. Jan Sulmicki

W latach 1986-1992 oraz 1997-2002 był doradcą prezesa Narowowego Banku Polskiego. W latach 1990-1992 był członkiem rady nadzorczej PBK, z kolei w latach 1992-1997 był przedstawicielem Polski w radzie nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie, a 1997-2000 wiceministrem w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Specjalista w zakresie m.in: długookresowych zmian w gospodarce światowej, rynku finansowego oraz integracji europejskiej. Autor ponad 100 prac naukowych.

Dr Zygmunt Janiec

Dr Zygmunt Janiec

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował nauki polityczne i zarządzanie. W długiej karierze zawodowej zajmował się pracą naukową i naukowo-dydaktyczną (asystent na Uniwersytecie Warszawskim, asystent i adiunkt w SGGW, adiunkt w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych) z działalnością praktyczną ( prezes Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Plon” w Warszawie, dyrektor generalny Izby Inwestorów Zagranicznych w Polsce, polski radca handlowy na Bliskim Wschodzie i w Los Angeles, pracownik Sejmu RP). W pracy dydaktycznej wykorzystuje zdobyta wiedzę praktyczną. Prowadził wykłady w Szwecji, Holandii i w Turcji.

Główne obszary zainteresowań naukowych:

  1. Dyplomacja Unii Europejskiej,w tym w państwach azjatyckich.
  2. Polityka zagraniczna USA w Europie i w Azji.
  3. Zmiany zachodzące w systemie regulacyjnym gospodarki światowej.
  4. Międzynarodowa promocja gospodarcza.
  5. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej.
Dr Krzysztof R. Nowakowski

Dr Krzysztof R. Nowakowski

Wykładowca współpracujący na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula. Ukończył studia w zakresie socjologii w 1995 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 roku uzyskał stypendium od International Research & Exchanges Board, amerykańskiej organizacji zajmującej się wspieraniem przemian demokratycznych w krajach środkowo – europejskich. Staż oraz nowe doświadczenia dydaktyczne zdobyte podczas pobytów w Cornell University (School of Industrial and Labor Relations – USA) oraz Katholieke Universiteit Leuven (Belgia – 1997) i Rutgers University (Human Resource Department, USA – 1999), przyczyniły się do przygotowania dysertacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i obrony pracy doktorskiej w 2002 roku (Uniwersytet Warszawski). Dr Krzysztof Nowakowski jest autorem 3 publikacji książkowych, współautorem 8 publikacji zbiorowych i 15 artykułów w wielu czasopismach. Uczestniczył w badaniach realizowanych w współpracy z organizacjami zagranicznymi i krajowymi np. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Obecnie współpracuje z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Uniwersytetem Humanistyczno – Społecznym (SWPS w Warszawie). Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich zagadnień jak stosunki międzynarodowe, socjologia ekonomiczna i polityka gospodarcza, marketing globalny, różnorodność kulturowa organizacji z udziałem kapitału azjatyckiego, w szczególności; koreańskiego, japońskiego i chińskiego.

dr Konrad  Prandecki – stały współpracownik zewnętrzny

dr Konrad Prandecki – stały współpracownik zewnętrzny

Dr nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy; od 2013 r. redaktor naczelny czasopisma „Przyszłość Świat–Europa–Polska”, od 2011 r. członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, w latach 2008-2011 Dziekan Wydziału Ekonomicznego Akademii Finansów w Warszawie, autor ponad 80 publikacji naukowych, redaktor naukowy 5 monografii, autor ekspertyz przygotowywanych na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska. Obszary badawcze: zrównoważony rozwój, efekty zewnętrzne, studia nad przyszłością, megatrendy, zmiany globalne, dobro wspólne.

mgr Henryk Suchar

mgr Henryk Suchar

Magister nauk humanistycznych, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny (MGLU).
Zaproszony na kursy wiedzy o działalności, strukturze, wpływach koncernów ponadnarodowych, i o procesach globalizacji – Seul (Korea Płd.), Tajpej (Tajwan).
Badacz problemów występujących na obszarze Eurazji, zwłaszcza w Rosji, Chinach, i w Azji Środkowej.
Uczestnik wypraw reporterskich, także w rejony konfliktów zbrojnych.
Obsługiwał wizyty przywódców obcych państw w Warszawie oraz zagraniczne wyjazdy liderów polskich.
Jako naoczny świadek relacjonował imprezy polityczne epoki post-zimnowojennej: rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), akcesja Polski do Unii Europejskiej, czy szczyty: APEC – Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (Dżakarta) i Rady Państw Morza Bałtyckiego (Petersburg).
Korespondent Polskiej Agencji Prasowej (PAP) w Pekinie.
W charakterze mówcy brał udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym poświęconych rozmaitym aspektom funkcjonowania Jedwabnego Szlaku (Korea Płd., Iran, Federacja Rosyjska).
Publicysta, komentator, autor wielu reportaży, analiz politycznych/ społecznych/kulturowych oraz wywiadów nadawanych w serwisie PAP, drukowanych w tytułach prasy codziennej i periodycznej, upowszechnianych w mediach elektronicznych.
Wywiady, wypowiedzi i publikacje w środkach przekazu Bułgarii, USA, Tajwanu, Korei Płd., Rosji, Kazachstanu.
Publikacje książkowe: indywidualne i zbiorowe.
Tłumacz.

Kontakt do Centrum Badań Azjatyckich

mgr inż. Wioletta Wieszczycka
w.wieszczycka@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close