Prace badawcze Instytutu Badań Ekonomicznych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w 2016 roku, będące częściowo kontynuacją i rozszerzeniem badań wcześniejszych, z lat 2014-2015, koncentrowały się na następujących, powiązanych ze sobą grupach tematycznych:

  1. Procesy transformacji, zmian strukturalnych i globalizacji a zaburzenia ekonomiczno-finansowe we współczesnej gospodarce światowej i wynikające z nich zagrożenia i szanse dla rozwoju gospodarki, handlu zagranicznego i finansów Polski i Unii Europejskiej; wnioski dla polityki gospodarczej;
  2. Przeobrażenia ekonomiczno-społeczne, ryzyko rozwojowe oraz stagnacja i zmiany koniunktury w gospodarce europejskiej i globalnej w drugiej dekadzie XXI wieku a inwestycje zagraniczne i polityka gospodarcza Unii Europejskiej; skutki dla Polski;
  3. Procesy przemian ekonomicznych oraz dynamicznego rozwoju produkcji, inwestycji i handlu zagranicznego Chin i innych krajów Azji o gospodarkach wschodzących oraz kształtowania nowych form współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi, z uwzględnieniem projektu Nowego Jedwabnego Szlaku; wnioski dla Polski;
  4. Ryzyko rozwojowe i polityka gospodarcza Unii Europejskiej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i niepewnej koniunktury ekonomicznej w świecie;
  5. Powiększanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz wiedzy ekonomiczno-finansowej i kapitału intelektualnego społeczeństwa, jako czynnik trwałego rozwoju w warunkach globalizacji.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close