Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB.

 

Główne kierunki badań Instytutu, który zatrudnia łącznie 14 osób, w tym 3 profesorów zwyczajnych, to:

 1. historia Mazowsza od średniowiecza do XX wieku;
 2. historia i archeologia wczesnego średniowiecza;
 3. średniowieczna historia Europy środkowo-wschodniej;
 4. edukacja historyczna i muzealna;
 5. chrześcijaństwo w Polsce X-XX wiek;
 6. historia starożytna: Rzym republikański, historia i archeologia biblijna;
 7. dzieje mniejszości narodowych: niemieckiej, białoruskiej i tatarskiej.

 

Wśród osiągnięć Instytutu można wskazać:

 

Publikacje:

 • Pierwsza synteza dziejów Mazowsza: T. I (do 1526 r), red. H. Samsonowicz, T. II (1562-1794), T. III (1795-1918), red. J. Szczepański, T. IV (1918-1939) ), red. J. Szczepański, T. V (1939-1945), red. A. Koseski.
 • Dzieje Pułtuska: T. I (do 1795 roku), red. R. Lolo i H. Samsonowicz – nagroda Liber Masoviae w roku 2017, T. II (1795-1989), red. A. Kosecki i J. Szczepański.
 • I. Rusinowa, Emigracja oraz Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, Pułtusk 2018.
 • Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce: do 1200 roku, red. J. Tyszkiewicz i K. Łukawski, Pułtusk 2017.
 • Mazowsza północnego drogi do niepodległości, red. A. Koseski i J. Szczepański, Pułtusk 2019.
 • J. Szczepański, Dzieje Gąbina i okolic, Pułtusk 2013.
 • Święty Stanisław Kostka: perspektywa Kościoła powszechnego i płockiego, red. R. Lolo, Pułtusk-Ciechanów 2018.

Wpływ na otoczenie:

 • Podręcznik do historii dla liceum i technikum, Poziom podstawowy, kl. I , wyd. WSiP (współautorzy M. Faszcza i R. Lolo).
 • Badania terenowe archeologiczne i etnograficzne na terenie Mazowsza i Podlasia.
 • Stała współpraca z placówkami muzealnymi Mazowsza i samorządami.

Konferencje:

 • I Forum Badaczy Mazowsza (2016) – ogólnopolska.
 • Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce (2016) – ogólnopolska.
 • Reformacja, kontrreformacja, reforma katolicka na Mazowszu (2017) – ogólnopolska.
 • Mazowsza północnego drogi do niepodległośc (2018) – ogólnopolska.
 • Święty Stanisław Kostka: perspektywa Kościoła powszechnego i płockiego (2018) – ogólnopolska.
 • Planowana konferencja międzynarodowa: Rok 1920 – aspekty historiograficzne i międzynarodowe.

Plany na przyszłość to dalszy rozwój głównych kierunków badań, kształcenie młodych kadr naukowych, zwłaszcza w oparciu o Szkołę Doktorską AFiB.

Aplikuj online