1. Nazwa
Instytut Badań w dyscyplinie Historia AFiB

 

2. Sprawy personalne
Dyrektor Instytutu: dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB
Łącznie 13 osób, w tym:1 mgr , 5 dr, 5 dr hab. 2 prof. zw.

 

3. Główne kierunki badań :

 • historia Mazowsza od średniowiecza do XX wieku
 • historia i archeologia wczesnego średniowiecza
 • średniowieczna historia Europy środkowo-wschodniej
 • edukacja historyczna i muzealna
 • chrześcijaństwo w Polsce X-XX wiek
 • historia starożytna: (archeologia biblijna)
 • dzieje mniejszości narodowych: niemieckiej, białoruskiej i tatarskiej
 • etnohistoria

 

4. Wybrane osiągnięcia:

Publikacje:
Pierwsza synteza dziejów Mazowsza:

 •  T. I (do 1526 r), red. H. Samsonowicz, T.II (1562- 1794), red. J. Tyszkiewicz, T. III (1795-1918), red. J. Szczepański, T. IV (1918-1939) ), red. J. Szczepański, T.V (1939-1945), red. A. Koseski,
 •  Dzieje Pułtuska: T. I (do 1795 roku), red. R. Lolo i H. Samsonowicz- nagroda Liber Masoviae w roku 2017; T. II (1795-1989), red. A. Kosecki i J. Szczepański, Pułtusk 2017,
 • I. Rusinowa, Emigracja oraz Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, Pułtusk 2018,
 • Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce: do 1200 roku, red. J. Tyszkiewicz i K. Łukawski, Pułtusk 2017,
 • Mazowsza północnego drogi do niepodległości, red. A. Koseski i J. Szczepański, Pułtusk 2019,
 • J. Szczepański, Dzieje Gąbina i okolic, Pułtusk 2013,
 • Święty Stanisław Kostka: perspektywa Kościoła powszechnego i płockiego, red. R. Lolo, Pułtusk –Ciechanów 2018,
 • W. Duczko, Od Sclavinii do Polanii. Powstanie i upadek pierwszego państwa Piastów, Warszaw 2018,
 • J. Szczepański, Pułtusk i ziemia pułtuska w epoce walk o niepodległość, Pułtusk 2018,
 • Reformacja, kontrreformacja, reforma katolicka na Mazowszu, red. R. Lolo, Pułtusk 2019,
 • B. Józefów- Czerwińska, R. Lolo, Historia ze wspomnień utkana. O dawnej codzienności, dziedzictwie kulturowym mieszkańców gm. Karniewo, Pułtusk 2021,
 • J. Konik, Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e., Warszawa 2021,
 • Bitwa warszawska – z perspektywy wieku, red. J. Załęczny, Pułtusk 2021,
 • Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza. Aspekty promocji i ochrony, red. R. Lolo i K. Wiśniewski, Pułtusk- Warszawa 2021.

Wpływ na otoczenie
Podręcznik do historii dla liceum i technikum Poziom podstawowy . kl. I , wyd. WSiP
(współautorzy M. Faszcza i R. Lolo)
Badania terenowe archeologiczne i etnograficzne na terenie: Mazowsza, Podlasia i Warszawy (teren Getta)
Stała współpraca z placówkami muzealnymi, kulturalnymi i stowarzyszeniami z terenu Mazowsza: Muzeum Niepodległości, Muzeum Mazowieckim w Płocku, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Regionalnym w Pułtusku, Pułtuskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym, Ośrodkiem Badań nad Mazowszem ATENA, Światowym Centrum polonii w Pułtusku.

Konferencje:
I Forum Badaczy Mazowsza (2016) – ogólnopolska;
Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce (2016) – ogólnopolska;
Tadeusz Kościuszko. Historyczny portret jubileuszowy (2017) – regionalna
Reformacja, kontrreformacja, reforma katolicka na Mazowszu (2017) – ogólnopolska;
Mazowsza północnego drogi do niepodległości (2018) – ogólnopolska;
Święty Stanisław Kostka: perspektywa Kościoła powszechnego i płockiego (2018) – ogólnopolska;
Zadania i możliwości szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych uczniów (2019) – ogólnopolska;
Rok 1920 – aspekty historiograficzne i międzynarodowe (2020) – ogólnopolska;
Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza.. Aspekty promocji i ochrony. (2021) – ogólnopolska.

 

5. Przyszłość

Dalszy rozwój głównych kierunków badań, kształcenie młodych kadr naukowych, zwłaszcza w oparciu o Szkołę Doktorską AFiB.

Aplikuj online