Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB.

 

Główne kierunki badań Instytutu, który zatrudnia łącznie 14 osób, w tym 3 profesorów zwyczajnych, to:

 1. historia Mazowsza od średniowiecza do XX wieku;
 2. historia i archeologia wczesnego średniowiecza;
 3. średniowieczna historia Europy środkowo-wschodniej;
 4. edukacja historyczna i muzealna;
 5. chrześcijaństwo w Polsce X-XX wiek;
 6. historia starożytna: Rzym republikański, historia i archeologia biblijna;
 7. dzieje mniejszości narodowych: niemieckiej, białoruskiej i tatarskiej.

 

Wśród osiągnięć Instytutu można wskazać:

 

Publikacje:

 • Pierwsza synteza dziejów Mazowsza: T. I (do 1526 r), red. H. Samsonowicz, T. II (1562-1794), T. III (1795-1918), red. J. Szczepański, T. IV (1918-1939) ), red. J. Szczepański, T. V (1939-1945), red. A. Koseski.
 • Dzieje Pułtuska: T. I (do 1795 roku), red. R. Lolo i H. Samsonowicz – nagroda Liber Masoviae w roku 2017, T. II (1795-1989), red. A. Kosecki i J. Szczepański.
 • I. Rusinowa, Emigracja oraz Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, Pułtusk 2018.
 • Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce: do 1200 roku, red. J. Tyszkiewicz i K. Łukawski, Pułtusk 2017.
 • Mazowsza północnego drogi do niepodległości, red. A. Koseski i J. Szczepański, Pułtusk 2019.
 • J. Szczepański, Dzieje Gąbina i okolic, Pułtusk 2013.
 • Święty Stanisław Kostka: perspektywa Kościoła powszechnego i płockiego, red. R. Lolo, Pułtusk-Ciechanów 2018.

Wpływ na otoczenie:

 • Podręcznik do historii dla liceum i technikum, Poziom podstawowy, kl. I , wyd. WSiP (współautorzy M. Faszcza i R. Lolo).
 • Badania terenowe archeologiczne i etnograficzne na terenie Mazowsza i Podlasia.
 • Stała współpraca z placówkami muzealnymi Mazowsza i samorządami.

Konferencje:

 • I Forum Badaczy Mazowsza (2016) – ogólnopolska.
 • Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce (2016) – ogólnopolska.
 • Reformacja, kontrreformacja, reforma katolicka na Mazowszu (2017) – ogólnopolska.
 • Mazowsza północnego drogi do niepodległośc (2018) – ogólnopolska.
 • Święty Stanisław Kostka: perspektywa Kościoła powszechnego i płockiego (2018) – ogólnopolska.
 • Planowana konferencja międzynarodowa: Rok 1920 – aspekty historiograficzne i międzynarodowe.

Plany na przyszłość to dalszy rozwój głównych kierunków badań, kształcenie młodych kadr naukowych, zwłaszcza w oparciu o Szkołę Doktorską AFiB.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close