Dyrektorem Instytutu jest dr Bartłomiej E. Nowak.

 

Zakres działalności Instytutu obejmuje:

  • stosunki międzynarodowe i globalizacja
  • międzynarodowa ekonomia polityczna
  • systemy polityczne i najnowsza historia polityczna RP
  • filozofia polityczna i etyka w polityce,
  • ruchy społeczne, polityczne, problematyka przywództwa

Instytut rozpoczął działalność w roku akademickim 2019/20. Jego celem jest jak najmocniejsze włączenie się w światową politologię i budowanie dorobku zarówno w międzynarodowym, jak i polskim kontekście. Pracownicy jednostki uczestniczą w zagranicznych i krajowych sieciach badawczych, przez co promują markę Instytutu i rozwijają indywidualne kariery naukowe. W swojej pracy Instytut szczególną uwagę zwraca na publikacje pracowników w wysoko punktowanych czasopismach w kraju i za granicą.

Wydarzeniem w dotychczasowej działalności Instytutu było seminarium online, z udziałem gości z innych ośrodków akademickich i think-tanków i organizacji pozarządowych. Dr Bartłomiej Nowak przedstawił na nim założenia swojej nowej książki przygotowywanej dla wydawnictwa Palgrave, zatytułowanej “Governance for a polycentric global order”, poświęcając szczególną uwagę zjawisku policentryzmu w stosunkach międzynarodowych i pytaniu jakich narzędzi badawczych użyć, aby jak najlepiej je poznać.

 

Plany Instytutu.

 

Seminaria Instytutu adresowane są zarówno do pracowników akademickich, jak i do szerszej publiczności. W ten sposób Instytut przyczynia się do budowania nie tylko kultury akademickiej i sprzyjającego otoczenia naukowego, ale również do popularyzacji wiedzy. Wśród tematów zaplanowanych na 2020 rok znajdują się: zmieniający się porządek międzynarodowy, nowe technologie a polityka międzynarodowa, problemy badawcze i metodologiczne przełomu 1989 roku, przywództwo polityczne, przyszłość integracji europejskiej, Polska a strefa euro, zarządzanie polską polityką europejską, system polityczny Rosji, konsekwencje „Zielonego Ładu” dla Unii Europejskiej i Polski.

int(541)

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online