• Projekty w realizacji

  EFF Tourism Międzynarodowy projekt naukowy realizowany w ramach Europejskiego Erasmus+ Programme

  Instytut Turystyki został partnerem międzynarodowego projektu: Environmental Footprint of Fluvial Tourism (EFF Tourism) w ramach programu Erasmus+. W projekcie zaangażowanych jest 6 państw europejskich: Hiszpania (lider projektu), Francja, Węgry, Estonia, Słowenia oraz Polska – reprezentowana przez Instytut Turystyki.

  Projekt dotyczy wpływu turystyki odbywającej się na obszarach wodnych na środowisko naturalne. Interesariuszami projektu są między innymi: przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne na obszarach wodnych, właściciele portów oraz sprzętu wodnego oraz samorządy lokalne.

  Głównym celem projektu jest stworzenie międzynarodowej platformy internetowej, na której będzie dostępne narzędzie – kwestionariusz on-line – służący do oceny poziomu zrównoważonych oraz odpowiedzialnych zachowań nad wodą. Platforma będzie mieć charakter diagnostyczno – edukacyjny, będzie także miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy użytkownikami. Projekt realizowany będzie w terminie 01.10.2015- 01.10.2017

   

  Instytut Turystyki SGTiR, partner projektu EFF Tourism zachęca do zapoznania się z trzecią edycją Newslettera projektu. Zapraszamy też do odwiedzenia strony projektu, która znajduje się pod adresem http://www.efftourism.eu

  Więcej Informacji

   

  ulotka do pobrania

 • Projekty zrealizowane

  VOYAGE Międzynarodowy projekt naukowy realizowany w ramach Europejskiego COSME Programme

  Celem projektu jest opracowanie nowego produktu turystycznego – przedsiębiorczych podróży. Uczestnicy projektu odwiedzają firmy z branży turystycznej i identyfikują czynniki sukcesu tych organizacji. W ramach projektu odbywają się także zajęcia praktyczne dla uczestników, podczas których studenci poprawiją poziom swoich kompetencji dotyczących między innymi: komunikacji, organizacji i zarządzania, przywództwa oraz podejmowania decyzji.

  Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:

  www.europe-institute.com/voyage/

 • Rachunek satelitarny turystyki dla Polski

  Sporządzenie rachunku satelitarnego turystyki według metodologii opracowanej przez UNWTO, OECD i Eurostat pozwala na ocenę wpływu turystyki na gospodarkę kraju, na określenie udziału turystyki w wypracowaniu Produktu Krajowego Brutto, w zatrudnieniu czy też w konsumpcji. Sporządzenie rachunku satelitarnego turystyki daje również możliwość oszacowania roli turystyki w produkcji poszczególnych sektorów gospodarczych. W 2015 roku na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowano również pilotażowy regionalny rachunek satelitarny turystyki dla województwa mazowieckiego.

  Opracowanie metody badania ruchu turystycznego

  Opracowanie metody badania ruchu turystycznego i udziału w kulturze w województwie pomorskim – Projekt na poziomie regionalnym (NUTS 1). 2014 rok

  Opracowanie metody badania ruchu turystycznego i udziału w kulturze osób odwiedzających region. Metodologia wdrażana w 2015 roku w województwie pomorskim.

 • Raport "Air transport market 2014"

  Przygotowanie raportu „Air transport market 2014” – Projekt na poziomie krajowym (Polska)

  Przygotowanie kolejnego, corocznego raportu obrazującego rynek lotniczy w Polsce na tle sytuacji na rynku międzynarodowym. Raport wykorzystywany na bieżąco przez linie lotnicze i zarządy lotnisk w działalności marketingowej.

  Obliczenie Wskaźnika Użyteczności Turystyki Zagranicznej 2014

  Obliczenie Wskaźnika Użyteczności Turystyki Zagranicznej 2014 (WUTZ 2014) i wykonanie analizy porównawczej do wyników WUTZ z lat wcześniejszych

  Opracowanie wieloczynnikowego wskaźnika pokazującego zmiany na międzynarodowym rynku turystyki przyjazdowej do Polski. Wskaźnik jest wykorzystywany do planowania struktury wydatków na promocję w poszczególnych krajach oraz do planowania kampanii promocyjnych.

 • Turystyka polska w 2013 roku. Układ regionalny.

  Turystyka polska w 2013 roku. Układ regionalny – Projekt na poziomie krajowym (Polska)

  Opracowanie raportu dotyczącego analizy zjawisk w turystyce w 16 województwach, opartego na własnych badaniach prowadzonych w ramach Programu Badań Statystyki Publicznej oraz danych gromadzonych przez urzędy statystyczne. Raport był zamawiany przez władze poszczególnych regionów Polski oraz Polską Organizację Turystyczną.

 • Turystyka polska w 2013 roku. Wielkie miasta.

  Turystyka polska w 2013 roku. Wielkie miasta – Projekt na poziomie krajowym (Polska)

  Coroczny raport dotyczący analizy zjawisk w turystyce zachodzących w największych miastach Polski, oparty na własnych badaniach ankietowych oraz danych gromadzonych przez urzędy statystyczne. Raport był zamawiany przez władze poszczególnych miast oraz Polską Organizację Turystyczną.

 • Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w 2012 roku

  Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w 2012 roku – Projekt na poziomie krajowym

  Projekt badawczy realizowany corocznie od 1992 roku do 2012. Podstawowym źródłem informacji były badania ankietowe prowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski. Rezultaty były wykorzystane w corocznym raporcie oraz kwartalnych komunikatach. Wyniki były przekazywane przez Rząd Polski do Światowej Organizacji Turystycznej (UN WTO) oraz do Eurostatu.

 • Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku

  Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku

  Projekt badawczy realizowany corocznie od 1990 roku. Podstawowym źródłem informacji były badania ankietowe prowadzone na przejściach granicznych na reprezentatywnej próbie cudzoziemców odwiedzających Polskę. Rezultaty były wykorzystane w corocznym raporcie oraz kwartalnych komunikatach. Wyniki były przekazywane przez Rząd Polski do Światowej Organizacji Turystycznej (UN WTO).

 • Raport "Rynek biur podróży w Polsce. 2012"

  Przygotowanie raportu „Rynek biur podróży w Polsce. 2012” – Projekt na poziomie krajowym (Polska)

  Projekt realizowany co dwa-trzy lata polegający na opracowaniu wszechstronnej analizy rynku biur podróży w Polsce, w tym ich sytuacji ekonomicznej. Raport był wykorzystywany głównie przez Zarządy biur podróży.

Kontakt do Instytutu Turystyki

dr Kazimierz Waluch

Dyrektor Instytutu

email: k.waluch@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close