Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Elżbieta Jędrych.

Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki zarządzania. Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • analiza współczesnych uwarunkowań działania i zarządzania organizacjami oraz inicjowanie badań naukowych w tym zakresie
 • kształcenie i doskonalenie ,kadry naukowo dydaktycznej
 • przygotowywanie publikacji książkowych, artykułów, ekspertyz
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu swojej działalności
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi

Zespół Instytutu tworzy kilkunastu pracowników oraz liczne grono współpracowników wywodzących się z praktyki gospodarczej, ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin zarządzania.

Różnorodność posiadanych doświadczeń pracowników Instytutu przekłada się na ich zainteresowania badawcze, które znajdują odzwierciedlenie w publikacjach naukowych, udziałach w konferencjach oraz wystąpieniach o granty naukowe.

 • Realizowane aktualnie tematy badawcze pracowników Instytutu skupiają się na następujących obszarach zarządzania:

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w biznesie i administracji publicznej.
  • Zarządzanie projektami w instytucjach publicznych (w tym grant NCN na lata 2013-2016 „Model dojrzałości krajowych systemów realizacji projektów publicznych” – kierownik dr. S. Gasik)
  • Uwarunkowania wdrażania nowych technologii (w tym mediów mobilnych) do realizacji przedsięwzięć biznesowych i kształtowania postaw przedsiębiorczych.
  • Kształtowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli.
  • Zarządzanie talentami w wielokulturowych organizacjach na przykładzie szkół wyższych.
  • Kształtowanie kapitału społecznego w organizacjach – inwestowanie w kapitał społeczny.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój organizacji.
  • Uwarunkowania relacji społecznych i biznesowych wewnątrz organizacji i między organizacjami – międzyorganizacyjne sieci współpracy.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close