Bazując na dorobku opublikowanym w monografii poświęconej współczesnej Azji, Centrum Badań Azjatyckich zorganizowało 2 czerwca 2017 r. w AFiB Vistula konferencję ogólnopolską pod tytułem Azja XXI wieku i renesans Szlaku Jedwabnego. Przewodniczącym innych konferencji był prof. J. Kotyński. W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób z Vistuli i pięciu krajowych jednostek naukowych. Konferencja wykazała duże zainteresowanie środowisk akademickich prezentowaną tematyką i zastosowanym zróżnicowanym podejściem wielo-perspektywicznym oraz obfitowała w interesującą dyskusję. Szczególnie interesujący był główny panel dyskusyjny moderowany przez dr. K. Prandeckiego. Doskonale przyjęte wystąpienie przedstawił Amb. Krzysztof Szumski, były ambasador Polski w ChRL.

Aplikuj online