22 listopada 2018 roku w gmachu naszej Uczelni odbyła się konferencja naukowa Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, zatytułowana Czy grozi nam dekompozycja liberalnego ładu międzynarodowego? Europa w zmieniającym się świecie.

Organizatorzy za cele główne dwóch sesji konferencji, referatowej i panelowej obrali:

  1. omówienie szerszego kontekstu zmian ładu międzynarodowego;
  2. przedstawienie odpowiedzi i adaptacji UE do zmian zachodzących w ładzie międzynarodowym.

W pierwszej sesji głos zabrali prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. dr hab. Longin Pastusiak, dr hab. prof. UG Marek Rewizorski i dr Rafał Wiśniewski. Referaty obejmowały swoiste „punkty zapalne” obecnego ładu międzynarodowego i perspektywy na przyszłość. Druga sesja miała charakter swobodnej dyskusji, którą poprzedziło zarysowanie przez uczestników głównych tez odnoszących się do roli Europy w kształtowaniu nowego porządku międzynarodowego. W obradach brali udział: dr hab. Jerzy M. Nowak, dr hab. Marek Grela, prof. dr hab. Jan Barcz, dr Bartłomiej Nowak, dr hab. Beata Piskorska, dr hab. Krzysztof Miszczak oraz dr Ryszard Schnepf.

Spotkanie zgromadziło około 60. gości reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie w kraju.

Aplikuj online