Czy we współczesnym zglobalizowanym świecie pojęcie siły zachowało swój pierwotny sens? Czy siła w stosunkach międzynarodowych wywodzi się ze zjawiska potęgi państwa i odnosi do problematyki wojny i pokoju, czy raczej powinniśmy ją traktować jako anachronizm i zastąpić zupełnie nowym słowem, którego definicja bardziej odpowiadałaby dzisiejszej rzeczywistości? Na te i wiele innych pytań, 8 czerwca 2017 roku w gmachu AFiB Vistula odpowiedzi szukali jedni z najbardziej znanych polskich badaczy nauki o stosunkach międzynarodowych. Konferencja Siła we współczesnych stosunkach międzynarodowych zorganizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych spotkała się z szerokim odzewem świata nauki. Zgromadziła około 50. gości reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie i instytucje państwowe w Polsce.

Wśród prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Longin Pastusiak, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Kostecki, prof. WSP, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. AFiB Vistula, dr hab. Wawrzyniec Konarski, dr hab. Jerzy M. Nowak oraz dr hab. Anna Wojciuk. Największą wartością konferencji były wygłoszone innowacyjne tezy odnoszące się do czynnika siły w kontekście stosunków międzynarodowych, takie jak „druga rewolucja internetowa” (prof. Wojciech Kostecki), powrót do nauk Sun Tzu w obszarze nauki o wojnie (prof. Tomasz Aleksandrowicz), koncepcja etnopolityki na przykładzie konfliktu na Ukrainie (prof. Wawrzyniec Konarski) oraz wiedza i nauka jako czynniki siły państwa (dr hab. Anna Wojciuk).

Aplikuj online