Debata na temat problematyki edukacji prowadzona jest przynajmniej od momentu wprowadzenia jej jako zjawiska powszechnego, dostępnego dla każdej osoby zamieszkującej dane państwo. Ożywiona dyskusja trwa do dziś, a jej motorem napędowym są nieustanne zmiany w zakresie szkolnictwa, wprowadzane przez rządzących. Ważnym głosem w tej kwestii była konferencja pt. Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, przeprowadzona 9 czerwca 2017 roku w gmachu Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni naukowcy z różnych ośrodków akademickich – Państwowej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, AFiB Vistula oraz EFRSE. W skład komitetu naukowego weszli, oprócz polskich naukowców, również przedstawiciele uniwersytetów zagranicznych, m.in. z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy, Czech i Rumunii.

Prelegenci konferencji postawili sobie za cel przeanalizowanie kierunków wprowadzanych w Polsce zmian w zakresie edukacji, sposobów ich realizacji i ich wpływu na jakość kształcenia na różnych poziomach. Tematyka ta zbiega się z obszarem zainteresowań innowacyjnego programu Zarządzania Indywidualnym Potencjałem (ZIP) obecnego na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a którego twórczynią jest Anna Rękawek. Odnosi się zatem nie tylko do poziomu skuteczności kierunków rozwoju polityki edukacyjnej, ale również do roli nauczycieli i uczniów w dynamicznie zmieniającym się świecie, w perspektywie równie szybko zmieniających się systemów edukacyjnych.

Aplikuj online