Niepewność makroekonomiczna, a w szczególności problemy jej mierzenia i wpływu na wyniki działalności gospodarczej, jest obecnie „gorącym tematem”. Aktualna sytuacja gospodarki światowej jest bowiem nietypowa. W wielu krajach obserwuje się istotny wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym zwiększaniu się obaw dotyczących przyszłości geopolitycznej, wynikających, przykładowo, z Brexitu, zagrożeń terrorystycznych, wzrostu populizmu i globalnych zmian kulturowych. Tego rodzaju sytuacji jeszcze nie było; tak więc jej skutki ekonomiczne są trudne do przewidzenia. Dlatego też badania z tego zakresu prowadzone są obecnie na wielu czołowych uniwersytetach na świecie. Działalność Centrum Badań Zaawansowanych Vistuli (VCAS) w zakresie badań nad niepewnością makroekonomiczną nie odstaje poziomem od czołówki światowej. W ramach osiągnięć pracowników i osób stowarzyszonych z VCAS można tu wymienić:

  • Regularne organizowanie sesji naukowej poświęconej niepewności makroekonomicznej na corocznej konferencji naukowej Computational and Financial Econometrics, która odbyła się w latach 2011, 2013, 2015 i 2017 w Londynie, 2012 w Oviedo, 2014 w Pizie i w 2016 w Seville. Program ostatniej konferencji jest na stronie CFE Network; linki do poprzednich konferencji tutaj.
  • Współorganizacja odbywającego się co dwa lata seminarium naukowego Impact of uncertainty shocks on the global economy, odbywającego się w latach 2014 i 2016 w Londynie. W roku 2018 seminarium to odbędzie się w Pekinie.
  • Uczestnictwo w seminarium naukowym Macroeconomics of uncertainty and volatility, organizowanym w 2016 roku przez Stanford University, poświęconemu zagadnieniom niepewności w ekonomii.
  • Publikacja artykułów naukowych w pismach Economic Inquiry, International Journal of Forecasting i Journal of Forecasting.
  • Kierownictwo projektu NCN OPUS zatytułowanego Ocena niepewności makroekonomicznej.
Aplikuj online