W jaki sposób i jakimi metodami doskonali się realizacje projektów sektora publicznego? Na to i wiele innych pytań odpowiadają wyniki pionierskich w skali świata badań, przeprowadzonych przez wykładowcę AFiB Vistula, dr. Stanisława Gasika, w efekcie realizacji projektu pt. Model Dojrzałości Krajowych Systemów Realizacji Projektów Sektora Publicznego. Badania objęły 66 krajów i blisko 500 osób wywodzących się z nich. Ponadto, przeprowadzonych zostało blisko 40 wywiadów z osobami zaangażowanymi w realizację projektów sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie i Australii.

Największą wartością projektu było wprowadzenie pojęcia Krajowego Systemu Realizacji Projektów Sektora Publicznego (KSRPSP), na podstawie wyników z przeprowadzonych dogłębnych analiz badanej problematyki. Ponadto, stworzony został innowacyjny model zarządzania projektami sektora publicznego oraz zestaw czynników, które w konkretnych uwarunkowaniach prowadzą do osiągnięcia sukcesów w prowadzeniu tego typu przedsięwzięć.

Badania dr. Stanisława Gasika trwały 4 lata i objęły niemal wszystkie kontynenty świata. Dzięki temu wypracowano rekomendacje nie tylko dla Polski, ale w równym stopniu dla większości krajów globu. Stanowi to potwierdzenie obecności AFiB Vistula na najwyższym światowym poziomie naukowym.

Aplikuj online