AFiBV dzięki grantowi Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego będzie realizować projekt dotyczący wpływu Przemysłu 4.0 (Industry 4.0) na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) napływające do krajów grupy Wyszehradzkiej (V4).

AFiBV we współpracy z trzema instytucjami akademickimi w Czechach, na Węgrzech i Słowacji będzie przez ponad rok prowadzić wspólnie badania nad konsekwencjami, jakie czwarta rewolucja przemysłowa może nieść dla napływających do krajów Grupy Wyszehradzkiej inwestycji zagranicznych.

Więcej: https://www.vistula.edu.pl/nauka-i-badania/nauka-i-badania/projekt-badawczy-effects-of-industry-4-0-fdi-in-the-visegrad-countries
Link do strony projektu: https://industry40fdi.wordpress.com/
Aplikuj online