Visegrad Fund Logo Supported By

 

Ukazał się raport końcowy projektu „Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries”. Jego współautorami są Marta Götz, Andrea Éltető, Magdolna Sass, Jana Vlčková, Andrea Zacharová, Sonia Ferencikova, Josef Bič, Magdalena Kaczkowska-Serafińska (tylko wersja elektroniczna).

Raport przedstawia szersze oddziaływanie, jakie Przemysł 4.0 może wywrzeć na bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz omawia wpływ transformacji cyfrowej na konkurencyjność firm i atrakcyjność lokalizacji.

Powszechnie wiadomo, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) przyczyniły się do sukcesu gospodarczego i rozwoju V4. Rola firm zagranicznych jest istotna w produkcji i usługach; są one również bardzo aktywne w eksporcie. Jednostki stowarzyszone z międzynarodowymi firmami są liderami w stosowaniu nowych technologii, automatyzacji produkcji. Jest to związane z koncepcją Przemysłu 4.0, która obejmuje Internet rzeczy, produkcję przyrostową, sztuczną inteligencję itp. Wraz ze spadkiem cen robotów, będą one rozpowszechnione wkrótce w produkcji i usługach. Jednocześnie elastyczność, szybkość, bycie bliżej klientów, stały się ważniejsze w globalnych łańcuchach wartości. Konsekwencją jest zastąpienie niektórych zadań siły roboczej w obszarach, w których produkcja była wcześniej zlecane na zewnątrz. Celem tego projektu jest pokazanie, w jaki sposób zmienione warunki wpływają na kraje wyszehradzkie. Do tej pory relokacje BIZ i Przemysłu 4.0 były analizowane głównie osobno, ale w ostatnich latach powiązania są bardziej widoczne. W przypadku krajów V4 dowodów jest niewiele; dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z obecnej sytuacji.

W projekcie wzięły udział:

  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Vistula University
  • Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont – Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies HAS
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra světové ekonomiky – University of Economics, Prague, Department of World Economy
  • Vysoka skola manazmentu v Trencine – School of Management in Trencin
Strona projektu: https://industry40fdi.wordpress.com/

Do pobrania ze strony: industry40fdi.wordpress.com/2020/11/02/final-report-effects-of-industry-4-0-on-fdi-in-the-visegrad-countries/

Aplikuj online