Ukazał się raport końcowy projektu „Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries”. Jego współautorami są Marta Götz, Andrea Éltető, Magdolna Sass, Jana Vlčková, Andrea Zacharová, Sonia Ferencikova, Josef Bič, Magdalena Kaczkowska-Serafińska (tylko wersja elektroniczna).

Raport przedstawia szersze oddziaływanie, jakie Przemysł 4.0 może wywrzeć na bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz omawia wpływ transformacji cyfrowej na konkurencyjność firm i atrakcyjność lokalizacji.

Do pobrania ze strony: industry40fdi.wordpress.com/2020/11/02/final-report-effects-of-industry-4-0-on-fdi-in-the-visegrad-countries/

Aplikuj online