Autorski projekt dr hab. Marty Götz, prof. AFiBV pn. Rola państwa w (po)kryzysowej gospodarce europejskiej. Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr 2014/13/B/HS4/00165 pozwolił na usystematyzowanie i ocenę zmian, jakie zaszły w związku z kryzysem „2008+” w europejskim myśleniu ekonomicznym w zakresie roli państwa w gospodarce, w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) zarówno napływających jak i wychodzących z danego kraju.

W badaniach posłużono się krytyczną analizą dyskursu ekonomicznego toczonego od 2008 r. w publikacjach wiodących europejskich instytutów naukowych, opracowaniach i dokumentach instytucji międzynarodowych oraz wywiadach z międzynarodowymi ekspertami. Do klasyfikacji krajów członkowskich wykorzystano także prostą analizę ilościową opartą na dostępnych bazach i rankingach międzynarodowych.

W warstwie naukowej efektem podejmowanych działań stało się nie tylko udokumentowanie przeobrażeń wywołanych kryzysem w obszarze zaangażowanie państwa w procesy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale także zidentyfikowanie wyzwań o charakterze koncepcyjnym i instytucjonalnym z jakimi przychodzi mierzyć się Europie w tym obszarze i zebranie proponowanych w tym względzie rekomendacji. Poza dokumentacją tych procesów przeprowadzono także kompleksową analizę zmian w zakresie polityki prowadzonej wobec napływających jak i wychodzących inwestorów umożlwiającą klasyfikację wszystkich krajów członkowskich UE według zaproponowanego modelu.

Aplikuj online