W 2017 r. zostanie opublikowane zmienione i zaktualizowane wydanie książki – Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka. Redakcja naukowa Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak, PWE, Warszawa 2015, str. 382, ISBN 978-83-208-2212-0 – na podstawie złożonych już w PWE tekstów, z rozszerzoną częścią ekonomiczną.

Monografia składa się z czterech części:

  1. Podstawy polityki międzynarodowej (L. Pastusiak, Z. Olesiński, J. Symonides, Z. Rapacki, J. Jaskiernia)
  2. Gospodarka światowa (J. Kotyński, W. Małachowski, J. Kostecki, R. Michalski, A. Dorosz)
  3. Współczesny ład międzynarodowy (L. Pastusiak, J. A. Haber, B. Góralczyk, J. P. Gieorgica, Z. Olesiński, J. Mrowiec)
  4. Pozycja Polski we współczesnym świecie (L. Pastusiak, R. Michalski, A. Dorosz)

Autorzy przedstawili istotę polityki międzynarodowej (m.in. prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe), współczesną gospodarkę światową (strukturę tej gospodarki, handel światowy, system walutowy, międzynarodowe przepływy kapitału), współczesny ład międzynarodowy (m.in. miejsce USA w świecie, znaczenie Unii Europejskiej), a także pozycję gospodarczą, polityczną i finansową Polski we współczesnym świecie.

Aplikuj online