Świat wszedł w nową erę migracji międzynarodowych. Skutki tego zjawiska odczuwalne są w niemal każdej sferze funkcjonowania państw. Szczególnie istotną kwestią jest niewątpliwie wpływ migracji na kondycję ekonomiczną krajów szczególnie dotkniętych odpływem, jak i przypływem mieszkańców, czyli również siły roboczej. Problem ten dogłębnie analizują autorzy publikacji, pt. Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw pod redakcją naukową prof. Teresy Kupczyk z Instytutu Zarządzania Akademii Finansów i Zarządzania Vistula.

Wydana w połowie 2017 roku pozycja stanowi odpowiedź na wielorakie pytania uczestników rynku pracy, w tym sektora prywatnego. Zastosowana w publikacji kombinacja naukowych metod ilościowych i metod jakościowych umożliwiła dokonanie analizy uwzględniającej szerokie spektrum problemów badawczych oraz odpowiedź na kluczowe wątpliwości: czy migracja Ukraińców przynosi Polsce wymierne korzyści w tej sferze?; jak kształtuje się wzajemne postrzeganie polskich przedsiębiorców i pracowników z Ukrainy?; i w końcu – jakie wnioski płyną z doświadczeń polskiej emigracji zarobkowej do krajów Zachodnich, głównie Wielkiej Brytanii i Niemiec?

Aplikuj online