W znanym amerykańskim wydawnictwie akademickim IDI Global ukazała się praca zbiorowa „Outward Foreign Direct Investment (FDI) in Emerging Market Economies” zawierająca rozdział autorstwa Marty Götz (AFiBV) i Barbary Jankowskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) pt. On Some Aspects of State-Owned Enterprises’ Foreign Direct Investments (SOEs’ FDI): The Case of Polish SOEs’ FDI. Badania te pozwoliły na rozpoznanie specyfiki inwestycji bezpośrednich dokonywanych za granicą przez firmy z udziałem państwa (SOE – state-owned enterprises) ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z Polski. Inne analizy poruszające zagadnienia na styku ekonomia-stosunki międzynarodowe prezentowane były m.in. w publikacjach, które ukazały się w czasopismach: „European Planning Studies”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Przegląd Zachodni” i „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”. Studia te dotyczyły między innymi oceny wpływu klastrów na procesy umiędzynarodowienia firm klastrowych na podstawie analizy literatury przedmiotu i badania polskich organizacji klastrowych. Podejmowały także wstępną ocenę specyfiki przemysłu czwartej generacji z perspektywy międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szczególności na ustalenie specyfiki Industry 4.0 i wyzwań jakie czwarta rewolucja przemysłowa niesie dla współpracy transgranicznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close