Kolejny raz możemy pochwalić się publikacją w tym cenionym wydawnictwie. Książka właśnie się ukazała i nosi tytuł: „Disinformation, Narratives and Memory Politics in Russia and Belarus”. Jak informuje wydawnictwo:

Niniejsza książka bada sposoby, jakimi Rosja i Białoruś wykorzystują dezinformację, „zbrojne” narracje historyczne i politykę pamięci do celów polityki wewnętrznej i zagranicznej, wykorzystując te czynniki do uzasadnienia agresywnej polityki zagranicznej w kategoriach obronnych, a w wymiarze krajowym do legitymizacji lokalnych elit rządzących, konsolidacji państwowej machiny propagandowej i mobilizacji obu społeczeństw wokół krajowych ośrodków władzy. Oprócz analizy rosyjskiej i białoruskiej dezinformacji, narracji geopolitycznych i polityki, książka ocenia także skuteczność tych działań oraz omawia, w jaki sposób Zachód może przeciwdziałać rozpowszechnianym przez Rosję i Białoruś narracjom geopolitycznym, które próbują podważyć zachodnie demokracje i osłabić odporność ich społeczeństw.

Autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jaka jest skuteczność rosyjskiej i białoruskiej dezinformacji, narracji i polityki historycznej w realizacji strategicznych celów ich polityki zagranicznej?
2. W jaki sposób dezinformacja, narracje i polityka historyczna wzmacniają autorytarne przywództwo w Rosji i Białorusi, w tym legitymizację społeczną działań Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki?Autorzy badają także specyfikę rosyjskiej kultury strategicznej, która pozwala wyjaśnić rosyjską percepcję zagrożeń oraz stosowane przez Rosję środki i metody polityki zagranicznej.
3. Jak można ocenić postępowanie Zachodu mające za cel powstrzymanie Rosji i Białorusi przed podważaniem porządku globalnego i osłabianiem społeczeństw demokratycznych i w jaki sposób Zachód jest w stanie przeciwdziałać narzucanym przez Rosję i Białoruś narracjom, które próbują podważyć zachodnie demokracje i osłabić odporność zachodnich społeczeństw?

Książka może zainteresować badaczy stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziennikarzy i dyplomatów, także studentów. Może okazać się przydatna dla każdego, kto jest zainteresowany problematyką manipulacji dokonywanej przez aktorów międzynarodowych. Książka ukazuje zarówno dezinformację prowadzoną przez Rosję, jak i rzadziej analizowaną propagandę, którą posługuje się Białoruś. Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia za wschodnią granicą Polski, trzeba podkreślić aktualność tej pozycji i jej walory praktyczne. Autorzy podejmują m.in. zagadnienie „operacji polskiej”, zastanawiając się dlaczego właśnie nasz kraj znalazł się w kręgu zainteresowania rosyjskiej dezinformacji. Badają także specyfikę rosyjskiej kultury strategicznej, która pozwala wyjaśnić rosyjską percepcję zagrożeń oraz stosowane przez Rosję środki i metody polityki zagranicznej. Zdecydowanie polecamy!

Spis treści (za stroną wydawnictwa):

Introduction Agnieszka Legucka and Robert Kupiecki 1. Russia: Her Political and Historical Identities – Strategic Dilemmas Adam Daniel Rotfeld 2. Russian Disinformation: Old Tactics and New Narratives Agnieszka Legucka 3. „Western Betrayal”: The Founding Myth of Russian Foreign Policy Robert Kupiecki 4. How to Weaponize Information: Russian Patterns Jakub Olchowski 5. Political Narratives as a Source of Lukashenka’s Legitimacy Justyna Olędzka, Max Rust 6. The Role and Place of Belarus in Contemporary Russian Geopolitical Narratives Michał Słowikowski 7. The Myth of a Great Patriotic War and Russia’s Foreign Policy Maria Domańska 8. Russia’s Approach to International Law as a Foreign Policy Tool: the Case of the Annexation of Ukrainian Crimea Sławomir Dębski 9. The Strategic Culture of Russia: Why is the Dialogue so Challenging? Agata Włodkowska 10. When Europe is Sick, Russia is Not the Remedy: A French Attempt at a European Reset with Russia? Marek Menkiszak 11. Sanctions as a Form of Dialogue Ernest Wyciszkiewicz 12. Does the West Need a Coherent Response to Russian Disinformation? Tomasz Chłoń

Więcej: https://www.routledge.com/Disinformation-Narratives-and-Memory-Politics-in-Russia-and-Belarus/Legucka-Kupiecki/p/book/9781032251103

Prosimy o zwrócenie uwagi na znakomite nazwiska recenzentów!

Aplikuj online