W ostatnim czasie na łamach oficjalnego portalu Narodowego Banku Polskiego, ObserwatorFinansowy.pl, pracownicy i współpracownicy ZBnK opublikowali kolejne analizy dotyczące zagrożeń gospodarczych, ekonomicznych i politycznych w różnych regionach świata. Zachęcamy do lektury!

Marta Szpala w swojej publikacji wskazuje na alternatywne wobec Rosji drogi rozwoju Czarnogóry. W obliczu przystąpienia do NATO oraz intensywnych rozmów akcesyjnych z Unią Europejską, Czarnogóra niejako automatycznie wystawiła się na negatywne reakcje Rosji. Moskwa jest bowiem wciąż największym partnerem handlowym kraju. Jednak kryzys w relacjach gospodarczych mógł zostać odłożony w czasie ze względu na zainteresowanie UE, Chin i państw arabskich.

Marta Szpala, Czarnogóra szuka alternatywy dla współpracy z Rosją

Z kolei Michał Maliszewski rozpatrzył straty ekonomiczne spowodowane konfliktem wewnętrznym w Hiszpanii. Dążenia niepodległościowe Katalończyków mogą w perspektywie przynieść spadek PKB od 5 proc. do nawet 30 proc. Już w momencie najsilniejszej eskalacji problemu wiadomo było, że z Katalonii zaczynają wycofywać się kolejne duże przedsiębiorstwa. Wraz z nimi odpływał kapitał.

Juliusz Michał Maliszewski, Na konflikcie stracą i Hiszpania, i Katalonia

Jan Muś w swojej publikacji na temat sytuacji w Macedonii dowodzi, że jednym z największych problemów kraju jest drenaż mózgów. Potwierdzają to dane dotyczące emigracji wysoko wykształconych obywateli – w okresie 1997-2005 wskaźnik ten osiągnął aż 29 proc. ustanawiając niechlubny rekord europejski. Sposobem na zmniejszenie skali zjawiska jest podniesienie poziomu życia społeczeństwa.

Jan Muś, Macedonia traci ludzi przez drenaż mózgów

Natomiast Kamil Smogorzewski przeanalizował rosyjsko-chińskie porozumienie handlowe w kontekście jego implikacji dla Unii Europejskiej. Niedoceniane dotąd projekty integracyjne na obszarze Eurazji, których promotorem jest Rosja, coraz śmielej wkraczają na scenę globalnego handlu. Może to stanowić zarówno czynnik stabilizujący sytuację w regionie, poprzez równoważenie wpływów USA w Europie i Azji, jak również punkt zapalny w relacjach UE, Rosji i Chin poprzez zmniejszenie znaczenia gospodarczego Brukseli.

Kamil Smogorzewski, Rosyjsko-chińskie porozumienie przestrogą dla UE

Aplikuj online