W wydawnictwie Routledge ukazała się nowa, ważna pozycja pt. Economic Clusters and Globalization. Diversity and Resilience zawierająca rozdział napisany przez dr hab. Martę Götz, z naszej Uczelni, we współpracy z prof. dr hab. Barbarą Jankowską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Polish clusters. The impact of intra-cluster cooperation facilitated by cluster organizations on SMEs’ competitiveness.

W streszczeniu czytamy: W tym rozdziale skupiamy się na polskich klastrach i pokazujemy, że wsparta przez nie współpraca wewnątrz klastrów zapewnia firmom klastrowym, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), korzyści umożliwiające im podnoszenie konkurencyjności. Determinanty konkurencyjności MŚP, zwłaszcza bariery dla rozwoju firmy, były badane przez wielu naukowców. Niemniej jednak temat ten pozostaje kluczowy ze względu na fakt, że MŚP są kręgosłupem gospodarek krajowych i mają jeszcze większe znaczenie dla gospodarek po transformacji. Klastry i ich wyspecjalizowane organizacje – organizacje klastrowe (OK) – mogą pomóc sprostać wyzwaniom stojącym przed MŚP. Dokonałyśmy przeglądu i oceny najlepszych praktyk z wybranych polskich klastrów, w których dominują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz określiłyśmy ich praktyczne konsekwencje. Twierdzimy, że OK mogą działać jako droga, którą przekształca się czynniki atrakcyjności (charakterystyczny rdzeń klastrów) w przewagi konkurencyjne (decydujące dla MŚP).

Dokładne dane bibliograficzne (w formacie wydawnictwa): Puig, F. (Ed.), Urzelai, B. (Ed.). (2019). Economic Clusters and Globalization. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780429444975.

Aplikuj online