26 mld złotych – tyle według raportu zatytułowanego Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015 warta jest branża spotkań w naszym kraju. Przygotowana i wydana przez Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji publikacja jest pozycją pionierską w Polsce i jedną z niewielu na świecie, które odnoszą się do analizy wartości i wpływu na gospodarkę przez branżę spotkań – jedną z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie.

Zgodnie z raportem, wartość branży w 2015 roku stanowiła aż 1% PKB Polski i dała zatrudnienie 171 tys. osób. Badania oparte zostały na analizie trzech zasadniczych dla sektora grup – uczestników spotkań, organizatorów oraz zarządców obiektów, w których były one organizowane. Prowadzone były przez zespół naukowo-branżowy wywodzący się z Meeting Professionals International Poland Chapter, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej (której kierownikiem jest prorektor SGTiR, dr Krzysztof Celuch) oraz przy współudziale przedstawicieli wymienionych wyżej grup.

Aplikuj online