Prestiżowe brytyjskie wydawnictwo Emerald Publishing opublikowało kolejny tom serii Progress in International Business Research, wydawanej w ramach prac European International Business Academy (EIBA). Tom poświęcony jest problematyce International Business in the Information and Digital Age. Współautorką jednego z rozdziałów, zatytułowanego „On the Role of Clusters in Fostering the Industry 4.0” jest prof. Marta Götz z Vistuli;  drugi współautor to prof. Barbara Jankowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorki zastanawiają się nad potencjalną rolą klastrów w procesach transformacji cyfrowej. Wychodząc od swoistej niekompatybilnosci obu pojęć: Przemysł 4.0 i klastry, starają się wykazać, że mimo pozornej niespójności klastry nadal są atrakcyjnym ekosystemem dla wprowadzania rozwiazań „Industry 4.0”, choć same również podlegają modyfikacjom w procesach rewolucji cyfrowej.

Dokładne dane bibliograficzne (w formacie wydawnictwa):

Marta Götz, Barbara Jankowska (2018), On the Role of Clusters in Fostering the Industry 4.0, in Rob van Tulder , Alain Verbeke , Lucia Piscitello (ed.) International Business in the Information and Digital Age (Progress in International Business Research, Volume 13) Emerald Publishing Limited, pp. 379-390.

Aplikuj online