Nowa książka, która ukazała się w wydawnictwie Routledge pt. „Social and Economic Development in Central and Eastern Europe: Stability and Change after 1990” zawiera rozdział napisany przez prof. Witolda Orłowskiego: Trajectories of the economic transition in Central and Eastern Europe.

W streszczeniu czytamy: W niniejszym rozdziale porównano trajektorie przemian obserwowane w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW-11), które są członkami Unii Europejskiej (UE), oraz w Ukrainie, kraju, który z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, nigdy nie miał jakiekolwiek jasnego planu działania na rzecz integracji z UE. W 1989 r., na krótko przed rozpoczęciem transformacji gospodarczej, wskaźnik PKB na mieszkańca wszystkich krajów EŚW-11 był znacznie poniżej poziomów zachodnioeuropejskich, wahając się od 36% poziomu niemieckiego w Polsce, do 65% w Słowenii i Czechach. Względny niedorozwój gospodarczy tej części Europy miał głębokie korzenie historyczne. Wszystkie kraje EŚW-11 rozpoczęły transformację gospodarczą w latach 1990-1991, kiedy schyłek władzy radzieckiej i upadek muru berlińskiego umożliwiły obalenie komunistycznego reżimu politycznego i rozpoczęcie odbudowy gospodarki rynkowej.

Dokładne dane bibliograficzne (w formacie wydawnictwa): Gorzelak, G. (Ed.). (2020). Social and Economic Development in Central and Eastern Europe. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780429450969.

Aplikuj online