Na stronach portalu ObserwatorFinansowy.pl ukazał się ważny artykuł prof. Wojciecha Charemzy z naszej Uczelni i dr. Bohdana Wyżnikiewicza, prezesa Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, poświęcony „Nowemu wyzwaniu – mierzeniu niepewności” (opublikował go także portal Forsal.pl). Jak podkreślają Autorzy: „W ostatnich latach analitycy i naukowcy zajmujący się analizami makroekonomicznymi stwierdzili narastanie wpływu niepewności geopolitycznej na gospodarkę. Dlatego też problem mierzenia zarówno samej niepewności, jak i oddziaływania jej na gospodarkę staje się ostatnio coraz bardziej istotny”. Studiom nad tym problemem służą trzy metody mierzenia niepewności: tzw. panelowa – koncentrująca się na zróżnicowaniu opinii w środowisku ekspertów, metoda opierająca się na badaniu błędów prognoz (nie samych prognoz) oraz konstruowanie „indeksów niepewności” (indeks EPU – Economic Policy Uncertainty Index), do których materiałów dostarcza przeszukiwanie profesjonalnych artykułów na tematy gospodarcze pod kątem określonych słów. Pokazując zastosowanie swoich rozważań w praktyce, Autorzy prezentują opracowany przez nich indeks niepewności „oparty na analizie błędów prognoz inflacji i jej dyspersji w latach 2006-2017 dla Polski i Niemiec”.

Aplikuj online