Wydawnictwo Routledge przyjęło do druku i zaanonsowało na swojej witrynie kolejną książkę w znaczącej mierze napisaną przez nasze badaczki i badaczy. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Rzepki (Politechnika Lubelska), Zbigniewa Olesińskiego i Elżbiety Jędrych, pod tytułem: „Self-Management, Entrepreneurial Culture, and Economy 4.0. A Contemporary Approach to Organizational Theory Development„. Wyjście pracy drukiem zapowiedziane jest na 2 listopada 2021 roku, a ukaże się ona w serii Routledge Studies in Management, Organizations and Society. W spisie treści widzimy m. in. rozdziały napisane przez Zbigniewa Olesińskiego, Juliusza Kotyńskiego, Annę Wiśniewską, Elżbietę Jędrych, Dariusza Klimka, Marka Szelągowskiego, Jana Fazlagić’a, Martę Drozdowską, Krzysztofa Nowakowskiego, Magdalenę Kaczkowską-Serafińską, Marlenę Plebańską i Ludmiłę Stemplewską.

Samo wydawnictwo tak przedstawia pracę: Ta książka oferuje praktyczny wgląd w zmieniające się sposoby, jakimi działają dziś organizacje. Opierając się na przełomowej koncepcji organizacji turkusowych, książka ilustruje funkcjonalność opowiadania się za brakiem hierarchii z góry ustalonych stanowisk i wprowadzaniem ról, które wiążą się z jasnymi obowiązkami, nieustannie definiowanymi zgodnie z bieżącymi potrzebami. Po raz pierwszy opisana przez Frederica Laloux, turkusowa organizacja to przełomowe podejście do zarządzania organizacjami, które jest przyjmowane na całym świecie, dzięki czemu wszyscy stają się liderami. Ten nowy paradygmat opiera się na ideach całościowości, celu ewolucyjnego, autonomii pracowników i samozarządzania opartego na równorzędnych relacjach. Jego głównym założeniem jest upodmiotowienie pracownika przynoszące zmianę relacji w miejscu pracy oraz pełniejsze emocji i bardziej celowe środowisko pracy.

Aplikuj online