Dr Kazimierz Waluch, dyrektor Instytutu Turystyki SGTiR, wszedł w skład Rady Redakcyjnej pisma „Journal of Travel, Tourism and Recreation”.

„Journal of Travel, Tourism and Recreation” to „interdyscyplinarny i transdyscyplinarny” magazyn, którego celem jest publikowanie oryginalnych badań dotyczących wszystkich aspektów planowania i zarządzania rekreacją na świeżym powietrzu, obejmujących całe spektrum możliwości, od dzikich terenów po tereny miejskie. Działa na zasadach Otwartego Dostępu.

Aplikuj online