Prof. Jolanta Zombirt już od 12 lat prowadzi wykłady na Podyplomowych Studiach Windykacji Należności organizowanych przez Instytut Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – to jest od ich I edycji. Dziś właśnie odbył się kolejny.

Warto przytoczyć jak SGH przedstawia Panią Profesor: specjalistka w zakresie nowych technik finansowych, zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście ewolucji regulacji bankowych i strategii banków w dobie globalizacji rynków finansowych; w latach 1976-1991 związana z Centralą Handlu Zagranicznego Budownictwa BUDIMEX; w 1993 r. – doradca ministra (Jana Krzysztofa Bieleckiego) w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej; w 1994 r. – doradca prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, a w 1996 r. – prezesa Banku Handlowego w Warszawie; w latach 2002-2007 pracowała jako główny specjalista ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego; była również kierownikiem Zakładu Systemu Finansowego UE w Instytucie Europeistyki UJ. Nic dziwnego, że studenci oceniają wykłady jako na 100% spełniające oczekiwania, dodając „Treść zajęć przekazywana była jasno i przystępnie; zestaw materiałów do zajęć był wyczerpujący i dobrze opracowany”.

Aplikuj online