Zespół Centrum Badań Azjatyckich (W. Huebner, M. Rybicka i W. Wieszczycka) sporządził dwie ekspertyzy: Nowy Szlak Jedwabny – uwarunkowania historyczne a współczesność oraz Nowy Szlak Jedwabny – różne perspektywy narodowej i różne cele do pogodzenia dla Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, które zostały już opublikowane w Raporcie IBRKK: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018.

Ekspertyzy stały się podstawą wystąpienia mgr M. Rybickiej, wicedyrektor Centrum, na konferencji IBRKK (28 czerwca 2017 r.) Gospodarka Światowa i Polski – szanse i zagrożenia. Wykład pod tytułem: Nowy Jedwabny Szlak – cele i uwarunkowania wzbudził duże zainteresowanie obecnych na konferencji przedstawicieli mediów. Wywiad z M. Rybicką na temat chińskiej idei tworzenia nowego Pasa i Szlaku i polskiej perspektywy postrzegania tej inicjatywy ukazał się w kilkudziesięciu mediach internetowych.

Aplikuj online