Akademia Finansów i Biznesu Vistula pomyślnie przeszła proces akredytacji Eurostatu – Europejskiego Urzędu Statystycznego, co oznacza wpisanie na elitarną listę uznanych jednostek naukowych. Dzięki temu nasi pracownicy uzyskali prawo ubiegania się o dostęp do poufnych danych Eurostatu i wykorzystywania ich w swoich badaniach. Zbiory danych gromadzone przez Eurostat to m.in. bazy poświęcone badaniu siły roboczej; statystyki Unii Europejskiej dotyczące dochodów i warunków życia; badania struktury zarobków; ankiety na temat edukacji dorosłych; europejskie badania transportu drogowego towarów; europejskie ankiety na temat zdrowia; statystyki dotyczące społeczeństwa informacyjnego.

Aplikuj online