Prof. dr hab. Wojciech Charemza, zastępca dyrektora Instytutu Badań Ekonomicznych AFiB Vistula, został powołany do Zespołu Doradczego MNiSW do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dla dyscypliny naukowej ekonomia i finanse.

Zespół będzie działać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r., które określiło sposób przygotowania wykazu oraz ustalania i przypisywania liczby punktów czasopismom naukowym i materiałom z konferencji międzynarodowych.

Aplikuj online