Nasz długoletni pracownik, prof. Zbigniew Zimny został wybrany wraz z dr. H. Ishido z japońskiego Chiba University z grona ekspertów międzynarodowych przez ASEAN-Japan Centre (AJC) w Tokio do przygotowania raportu Promoting Services Trade in ASEAN. Trade in Education Services (AJC, Tokyo, 2020, Trade in Education Services, Paper 2 full, March 25). Raport jest częścią projektu w ramach wieloletniego programu AJC, mającego na celu wspieranie rozwoju handlu usługami krajów ASEAN, w tym przypadku usługami edukacyjnymi, oraz zwiększanie korzyści i ograniczanie ujemnych konsekwencji tego handlu. Raport, przygotowany w 90% przez prof. Zimnego, kończy się rekomendacjami dla polityki handlowej i edukacyjnej krajów ASEAN w sferze wymiany usług edukacyjnych. Na seminarium w Manili 43 polityków handlowych i edukacyjnych z 10 krajów ASEAN uznało, że rekomendacje są „bardzo przydatne” lub „przydatne” i że zostaną „silnie wzięte pod uwagę” w polityce ich rządów, lub „są do wprowadzenia” w perspektywie najbliższych lat. Wiele wskazuje, że projekt wywrze wpływ na zmiany polityki handlowej krajów ASEAN w sferze usług edukacyjnych.

Aplikuj online