Po inauguracji działalności Centrum Badań Zaawansowanych Vistuli (VCAS) we wrześniu 2017 r. odbyły się następujące trzy seminaria naukowe poświęcone wiodącym problemom badawczym z zakresu makroekonomii stosowanej:

  • Prognozy kombinowane (Combinations of forecasts), prowadzone profesora Stephena Halla z University of Leicester, na temat zagadnień konstruowania wieloetapowych prognoz probabilistycznych.
  • Ślady pozostawione przez Europejski Bank Centralny w rozkładach niepewności inflacji (European Central bank footprints on the inflation forecast uncertainty), prowadzone przez dr Svetlanę Makarovą z University College London. Wbrew sceptykom wykazała ona, drogą modelowania ekonometrycznego, że polityka Europejskiego Banku Centralnego, prowadzi do sukcesów w wyrównywaniu wpływu decyzji monetarnych na niepewność inflacyjną pomiędzy krajami strefy Euro.
  • Modelowanie luki produkcyjnej łącznie z cyklami strukturalnymi i finansowymi (Modelling output gaps with structural and financial cycles), prowadzone przez dr. Rafała Raciborskiego z Komisji Europejskiej w Brukseli. Zaproponował on nową metodę modelowania cykli koniunkturalnych, wskazując przy tym na niedostatki stosowanych dotychczas metod mierzenia luki produkcyjnej.

Seminaria kontynuowane będą w roku 2018.

Aplikuj online